Milana Usorac och Judith Osasere Agbonifo deltar i ett unikt projekt som ska lära nyanlända ungdomar svenska betydligt snabbare än vanligt. De har bott i Sverige i några månader och sliter nu med alla nya och krångliga ord. Bådas dröm är att bli läkare.

[...]

På Morabergs studiecentrum i Södertälje erbjuds unga en möjlighet att få behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, till något högskole­­förberedande program eller för att direkt kunna få ett arbete. Nästan alla av de cirka 270 eleverna är från något annat land än Sverige.

[...]

Skolan ingår sedan början av höstterminen i projektet "Intensivsvenska" [...]. Det har som mål att ta fram en modell för effektiv undervisning i svenska språket och andra ämnen för nyanlända ungdomar. 

Rektorn Susanne Jedenborg är mycket nöjd med resultaten hittills:

– Många av de ungdomar som kom hit i samband med den stora flyktingvågen för tre år sedan är mellan 16 och 19 år. De hinner inte skaffa sig grundskolekompens och riskerar därför att helt och hållet hamna utanför arbetsmarknaden.

[...]

Text: Thomas Lerner, dn.se

Artiklarna nedan öppnas i nya fönster.

Maria Lim Falk, Tomas Riad, Helena Bani-Shoraka. Foto Linnea Bengtsson, Paulin Strömberg, Pia Nordin
Forskarna inom projektet Intensivsvenska: Maria Lim Falk, Tomas Riad, Helena Bani-Shoraka. Foto: Linnea Bengtsson, Paulin Strömberg, Pia Nordin