Martin Persson. Foto: Johan Asplund
Martin Persson. Foto: Johan Asplund
 
 

Spår av svenska i finskan, del 1

Att språk lånar ord från varandra kan lära oss ett och annat om hur talarna av språken förhåller sig till varandra kulturellt och politiskt. För svenskans del anar vi ett antal mer eller mindre överlappande skikt av lånord från latinet, lågtyskan, franskan, högtyskan och engelskan, med grekiskan som ett slags joker. Vi skönjer här världshistoriska svängningar som lett till att vi övergivit gamla långivare till förmån för nyare.

Ingen aspiration, ingen tonaccent i finlandssvenskan

Finskan har också, direkt eller indirekt, hämtat ord från ovannämnda språk, vartill kommer en stor mängd lån från svenskan. Detta är förstås inte ägnat att förvåna; Finland och Sverige var ett och samma land i åtminstone 600 år, och även efter 1809 har svenskan spelat en stor roll i storfurstendömet och senare republiken. [...]

Läs hela artikeln i Språkbruk 2/2019, sprakbruk.fi: Spår av svenska i finskan, del 1.

Spår av svenska i finskan, del 2

Martin Persson skriver om Tyyny och vokalharmonin; siivu, kaali och svenska ljudförändringar; gamla nordiska diftonger; Keihäs och andra urgamla lån samt Äppi, friikki och finskan idag.

Läs hela artikeln i Språkbruknr 3/2019, sprakbruk.fi: Spår av svenska i finskan, del 2.