Tweet från Almedalen 2017
Tweet från Almedalen 2017. Gunlög Sundberg tredje från höger.

Det var Ledarna inom privat tjänstesektor som anordnade seminariet.

Twitter: Språket ett onödigt hinder för integration. Fullsatt seminarium av @LPT_ledarna med bl.a @petterstordalen #almedalen

Gunlög Sundberg från vår institution deltog i paneldebatten i Almedalen den 5 juli. Seminariet betonade bland annat arbetsgivarnas ansvar att erbjuda praktikplatser och handledare för nyanlända, behovet av arbetsplatser som viktiga arenor för nyanländas språkutveckling och  möjligheterna att utnyttja alla språkliga resurser för kommunikation, såväl svenska som engelska och alla andra språk som talas på arbetsplatser i dagens flerspråkiga Sverige.

Övriga deltagare

  • Lorri Mortensen Mates, Ordförande, Ledarna inom privat tjänstesektor
  • Petter Stordalen, Ägare och styrelseordförande, Nordic Choice Hotels
  • Alexandra Ridderstad, Verksamhetsansvarig för Jobbsprånget, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
  • Gunlög Sundberg, Universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråk vid Stockholms universitet
  • Patrick Amofah, Projektledare, Upphandlingsmyndigheten