Omslag doktorsavhandling: ljusblå olivkvist

Stefan Norrthons avhandling uppehåller sig vid en aktivitet som ännu är i princip outforskad i egenskap av tidsbunden kreativ process: teaterrepetitionen. Utifrån ett samtalsanalytiskt och interaktionsanalytiskt perspektiv identifierar Norrthon ett antal centrala praktiker i professionellt teaterarbete. Norrthon passar också på att göra upp med myten om regissören som någon som kommunicerar sina konstnärliga intentioner via skådespelarna. I stället beskrivs repetitionsprocessen och de beslut som där fattas som ett tätt och kreativt samarbete mellan främst skådespelare och regissör.

Läs hela recensionen av Mathias Broth i Språk & stil, NF 30, 2020 (länk till DiVA, Uppsala univ.): Norrthon, Stefan, 2020: Teaterrepetitionens interaktion

Stefan Norrthon. Foto: Pia Nordin
Stefan Norrthon. Foto: Pia Nordin

Stefan Norrthon disputerade i nordiska språk våren 2020 (länk till DiVA, Stockholms univ.): Teaterrepetitionens interaktion. Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning.