Theres Bellander. Foto: Pia Nordin
Theres Bellander. Foto: Pia Nordin

Theres Bellanders forskning har inriktning mot språkbruk och rör ofta relationen mellan språk och kultur. Hon har arbetat med text, samtal och multimodala digitala material där text, bild, ljud och andra modaliteter samspelar. I huvudsak har hennes forskning varit kvalitativt inriktad och ofta har den rört digital interaktion.

Theres Bellander undervisar i huvudsak på kurser i sociolingvistik, textanalys, samtalsanalys och språkdidaktik. Största delen av sin undervining har hon inom ämneslärarutbildningen och grundlärarutbildningen med inriktning mot skolår 4–6.