Studenter pratar med varandra vid bord (i Studenthuset). Foto: Niklas Björling
Studenter pratar med varandra vid bord (i Studenthuset). Personerna i bilden har inte med artikelinnehållet att göra. Foto: Niklas Björling

Som student vid Stockholms universitet har Cecilia Sandin genom åren fyllt i åtskilliga kursutvärderingar. När hon med stöd av Studentrådet, CEUL och i samarbete med sin institution Svefler (Institutionen för svenska och flerspråkighet) fick möjlighet att förbättra undervisningen och lärandet vid universitetets utbildningar, ville hon göra något nytt vid sidan om dessa kursutvärderingar. Tillsammans genomförde de det studentdrivna projektet Tips från tidigare studenter, där tidigare studenter bidrar med konkreta tips kring t.ex. studieteknik, samarbete, kurslitteratur och tentaplugg för specifika kurser till de studenter som ska läsa kursen vid nästa tillfälle.

Från student till student

Under höstterminen 2018 bad Cecilia Sandin de studenter som skulle läsa kursen Svenska I att fundera på tips och råd kring kursen som skulle kunna underlätta för nästkommande studenters studiegång och bidra till bättre studieresultat. I slutet av terminen genomförde hon en enkät och svaren blev en hel del konkreta förslag kring hur de kommande studenterna kan tänka kring t.ex. prioriteringar av kurslitteratur, vilka föreläsningar som är viktigast att närvara vid, eller hur man bäst kan samarbeta för att lyckas på tentan.

Cecilia Sandins förhoppning är att fler institutioner ska tänka nytt kring kursutvärderingar och värdera en mer direkt kontakt från tidigare studenter mot nya studenter.

Exmepel på tips och råd

Vad har du för tips och råd till de studenter som ska läsa delkursen Skriva och tala nästa termin?

"Var engagerad och lägg ner arbete på dina tal, så uppnår du goda resultat. Skriv inte dina tal i sista minuten."

"Begära att skrivuppgifterna ska ha ett syfte, att få skrivuppgifter som kan höra ihop med "arbetslivet"."

"Se till att visa respekt för varandras talövningar, skicka in skrivuppgifter till din responsgrupp i tid. Bonda med gruppen redan från början! Alla taluppgifterna blir lättare om du känner dina kurskamrater/din publik."

Vad har du för tips och råd till kommande studenter gällande kurslitteratur?

"Mitt tips är att vara ute i god tid, så att man hinner införskaffa kurslitteraturen innan kursstart. Det är inte nödvändigt att köpa all kurslitteratur, mycket finns att låna."

"Tycker att alla lärare var bra på att berätta prio ordning på litteratur och vad man skulle både satsa på att köpa och läsa så lyssna på det. Skaffa allt! Låna, köp nytt eller begagnat. Även om föreläsningarna ger mycket så är böckerna det som tentorna grundar sig på."

Finns det något institutionen skulle kunna förbättra med dessa 4 delkurser för att gynna framtida studenters möjlighet till bra studiegång och bra studieresultat?

"Jag tycker att kursen är upplagd på ett bra sätt och är välplanerad. Kursen ger bra förutsättningar för att en student ska lyckas med sin studiegång och uppnå bra studieresultat. Kan man göra någon tenta annorlunda med fler och kortare frågor på någon av tentorna? Nu är all fokus på att alla studenter ska klara av att skriva stora frågor som ändå är väldigt fritt med långa svar (många ord i varje fråga). Detta gynnar de som kan bre ut sina texter. I perioder är det för tungt att ha två kurser parallellt. Kan vara aktuellt att byta plats på tala- och skriva-delarna i Skriva och tala."

_________________________________

Fotnot: Pedagogisk idétävling arrangerades av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Stockholms universitets studentkår.

Grattis till student Cecilia Sandin, en av vinnarna i Pedagogisk idétävling (2018).