Ulla-Britt Kotsinas. Foto: Johan Asplund
Ulla-Britt Kotsinas. Foto: Johan Asplund

Doktorsavhandlingen från 1982, Svenska svårt, i bearbetad form som boken Invandrare talar svenska (1985), var ett pionjärarbete inom andraspråksforskningen, som kartlade fem invandrares svenska.  Efter disputationen fortsatte Ulla-Britt med andraspråksforskningen, och blev internationellt känd som en av de första i världen att beskriva en urban, multietnisk ungdomsspråksvarietet; för en bredare allmänhet gjorde hon begreppet rinkebysvenska bekant.

Därifrån var steget kort till ungdomars talspråk i allmänhet; Ungdomsspråk (1994) om Stockholmsungdomar sociolekter är också det ett variationslingvistiskt pionjärarbete inom stadsspråksforskningen. Det förde henne vidare till betydelsefulla arbeten om stockholmska, historiskt och i nutid; viktiga uppsatser finns samlade i Kontakt, variation, förändring – studier i Stockholmsspråk (2000). Ulla-Britt arbetade aktivt för att utveckla ett nordiskt nätverk för såväl unga som etablerade slang- och ungdomsspråksforskare. Hon sammanställde också flera ordböcker över Stockholmsslang och stockholmska.

Ulla-Britt var en framstående popularisator och folkbildare, och med sin stora undervisningserfarenhet en skicklig och omtyckt lärare, inte minst i lärarutbildningen. Men framför allt minns vi henne som en hängiven, synnerligen flitig forskarnatur, ständigt på jakt efter nya upptäckter och mönster i det stockholmsspråk av alla slag – från Kungsholmens arbetarkvarter, Botkyrkas invandrarområden eller Södermalms flickskolor – som omgivit henne sedan födseln, men som hon nu inte längre kan lyssna till.