Maria Lim Falk står vid pelargång. Foto: Linnea Bengtsson.
Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson.

Det kanske känns självklart att studier på engelska kan gå ut över svenska språket, men nu visar en studie vid det vetenskapliga förlaget Multilingual matters att det är ett faktum.

– Det första som var slående är att det ser illa ut för alla grupper elever när man tittar på språkriktighet, säger språkforskaren Maria Lim Falk vid Stockholms universitet som gjort studien. [...]

Läs hela artikeln och lyssna på intervjun i Vetenskapsradion:
Undervisning på engelska har en språklig baksida 2017-11-24 (Öppnas i nytt fönster.)

Lyssna även på Vetandets värld : Kan man vara halvspråkig? 2017-11-24. (Öppnas i nytt fönster.) Maria Lim Falk är med ca 12.20 min. in i programmet.

I programmet medverkar även Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk, Centrum för tvåspråkighetsforskning vid vår institution, om att den som kan sitt modersmål bra har lättare att lära sig nya språk.  Ca 07:00–12:15 min. in i programmet.

Intervjuer/(delvis) text av Lotta Nylander, Sveriges radio.