Urban Östberg. Foto: Anna Hallström
Urban Östberg. Foto: Anna Hallström

Urban kom till Stockholms universitet redan i slutet av 1980-talet, till det som då hette IES, Institute for English Speaking Students. Han kom då närmast från den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen, AMU, där han också undervisat i svenska. Dessförinnan hade han hunnit vara svensk lektor i östtyska Greifswald och i Jyväskylä i Finland. Urbans grundutbildning innehöll förutom svenska även tyska och historia. Han tog sin lärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm. Intresset för germanska språk ledde även till studier i nederländska.

IES blev så småningom en del av Institutionen för nordiska språk, som blev en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet. Hela tiden fanns Urban med som en erfaren och mångkunnig klippa inom undervisningen i svenska som främmande språk. Särskilt brann han för ordkunskap, fasta fraser och idiomatiska uttryck – men också för grammatik ur ett andraspråksperspektiv. Tillsammans med sin kollega och livskamrat Anna Hallström författade han en rad läroböcker i dessa ämnen.

Urban var påfallande mångsidig och brett bildad – det var inte en slump att han kvalificerade sig till final i frågeprogrammet Jeopardy på TV. På hans över 100 titlar långa publikationslista finns arbeten om svensk design och arkitektur, om historia, om det gamla DDR, och om svenskan i Finland. Därtill skrev han många bokrecensioner. Den litteraturintresserade Urban var även med och grundade Harriet Löwenhjelmsällskapet och satt i dess styrelse i många år.

Vi kommer att sakna Urban mycket, men minnas hans kunnighet, hans varma humor och hans positiva och konstruktiva inställning i alla lägen.