Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar

Maria Lim Falk, Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka redogör för den första implementeringsomgången av Svenska Akademiens utvecklingsprojekt Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever.

Maria Lim Falk, Tomas Riad, Helena Bani-Shoraka. Foto: Linnea Bengtsson, NN, Pia Nordin
Maria Lim Falk, Tomas Riad, Helena Bani-Shoraka. Foto: Linnea Bengtsson, Paulin Strömberg, Pia Nordin

Tjugofem lärare ska leda fem klasser på Språkintroduktionsprogrammet mot betyg i tolv grundskoleämnen på två år, bland annat med hjälp av vad vi kallar ämnesplaneringar. Dessa har utvecklats i samarbete mellan projektmedarbetare och yrkesverksamma lärare (ca 45 st) i olika ämnen på högstadiet och gymnasiet. Man har bearbetat, strukturerat och konkretiserat kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav för och utformat innehåll och mål för undervisningen ner på vecko- och lektionsnivå.

Arbetet med ämnesplaneringarna syftar till att öka likvärdigheten och transparensen i utbildningen för nyanlända ungdomar och för lärarna fungerar de som en konkret resurs i planeringen av undervisningen.

I sin presentation fokuserar de på relationen mellan grad av litteracitet, studievana och lärande utifrån ett svenska som andraspråksperspektiv och diskuterar frågor som väckts i användningen av ämnesplaneringarna.

[...]

Läs mer på NC:s webbplats: Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar

 

Filmade föredrag

Sista anmälningsdag till symposiet har passerat, men då efterfrågan har varit väldigt stor kommer NC att spela in vissa programpunkter så att man kan ta del av vissa föreläsningar i efterhand. Läs mer på NC:s webbplats: Symposium för lärare i svenska som andraspråk

 

Artikel i Lisetten: ”Man kan leda en häst till vatten men inte tvinga den att dricka”

Rubriken är ett känt gammalt ordspråk. Låt oss för en stund föreställa oss eleverna som hästar och ledsagaren som läraren och använda bilden som utgångspunkt för några reflektioner kring förutsättningar för lärande. Läs Maria Lim Falks, Helena Bani-Shorakas och Tomas Riads utveckling av denna metafor.

Artikeln är publicerad i pappersversionen av Lisetten, Föreningstidning för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk. Den finns att läsa här som pdf (med tillstånd av Lisetten):

”Man kan leda en häst till vatten men inte tvinga den att dricka”. Lisetten nr 3/2018, s. 34-35 (200 Kb)