Nyheter, press, media

Nyheter hela institutionen

 • Randigt bokomslag Interaktion och variation i pluricentriska språk. Ny bok belyser hur kulturen formar sverigesvenska och finlandssvenska 2021-10-25 Boken ger en unik bild av svenskan i Finland och Sverige. Sverigesvenskar och finlandssvenskar har oftast inga problem att kommunicera, konstaterar forskarna. Men det finns risk för kulturkrockar. Boken är en slutrapport från forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).
 • Förskolebarn sitter på golvet med pedagog och leker. Foto: Arne Trautmann, Mostphotos. Vikten av språkutveckling i förskolan 2021-10-22 Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.
 • Akademiledamoten Tomas Riad, professor i nordiska språk, håller tal i Börssalen vid utdelning av Svenska Akademiens svensklärarpris 2021. Skärmdump från Svenska Akademiens YouTube-sändning. Se utdelningen av Svenska Akademiens svensklärarpris och bibliotekariepris 2021-10-21 Prisceremoni med årets mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris och Svenska Akademiens bibliotekariepris. Medverkan av bland annat akademiledamoten Tomas Riad, professor i nordiska språk.
 • Stockholms universitets logotyp Ledigt jobb: Doktorand i tvåspråkighet knuten till forskarskolan CuEEd-LL. Sök senast 29/10 2021-10-20 Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandanställning i tvåspråkighet med inriktning på språk och kultur. Anställningen profileras mot lärarutbildningen och ingår i forskarskolan Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur (Culturally Empowering Education through Language and Literature, CuEEd-LL).
 • Asiatiskt barn som ler lite spjuveraktigt. Foto: khunaspix, MostPhotos Små spår av språk 2021-10-14 Det går fort när adopterade barn tappar sitt första språk. Men små rester finns kvar i hjärnan. Intervju i Språktidningen med forskarna Niclas Abrahamsson och Gunnar Norrman vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.
 • Johan Brandtler till vänster håller i två böcker och Mikael Kalm till höger. Foto: Catrin Norrby Ny bok: Nyanser av grammatik. Gränser, mångfald, fördjupning 2021-10-04 Hur många ordklasser finns det, egentligen? Hur kan man skilja mellan adverb och adjektiv, eller huvudverb och hjälpverb? Och hur gör man med konstruktioner som förekommer i vardagligt språk? Nyanser av grammatik är avsedd för universitetskurser i svenska och nordiska språk samt för ämneslärarutbildning i svenska.
 • Person uppifrån som skriver på laptop i knät. Foto: Niklas Björling Swell – ny digital textkorpus med inlärartexter på svenska 2021-09-08 I augusti lanserades SweLL (Swedish Learner Language Infrastructure) – en ny digital textkorpus på Språkbanken med inlärartexter på svenska.
 • HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021 Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2021. FAQ 2021-08-30 Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) kommer fortsätta att ges mestadels online under första halvan av höstterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.
 • Person tecknar/beskriver jordens bana runt solen. Bild från isof.se DEPICT – inkludering, kommunikation och översättning genom avbildande tecken (2021–2025) 2021-08-26 Projektet DEPICT – om avbildande tecken i tecknade språk som en drivkraft för att främja inkludering, kommunikation och översättning – undersöker hur avbildning fungerar i flerspråkig kommunikation och vid tolkanvändning i olika situationer med döva invandrare. Projektet består av 6 delprojekt och har fått 12 miljoner norska kronor från Norges forskningsråd.
 • Ett gäng glada skolungdomar. Foto: Intensivsvenska Intensivsvenska – en grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern 2021-08-17 Arbetet inom Intensivsvenska har genom samverkan mellan forskare och lärare resulterat i en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern.
 • Cia står på förstutrappen till en röd stuga med vita knutar och hängrosor. Foto Britta Smångs Cecilia Falk 1960–2021 2021-08-09 Vår högt uppskattade kollega, professor Cecilia Falk, gick hastigt bort den 21 juli efter en tids sjukdom. Cecilia, ofta kallad Cia, var professor i svenska och anställdes vid dåvarande Institutionen för nordiska språk 2005. Hon hade då under fem år varit universitetslektor vid Lunds universitet, och dessförinnan en kortare period lektor vid Högskolan i Kristianstad.
 • Orange omslag med blek olivkvist. Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer. Bibliografi 1986–2015 2021-07-02 Den här bibliografin förtecknar böcker om översättning och tolkning, skrivna av författare bosatta eller verksamma i Sverige. De år som bibliografin täcker, 1986–2015, karakteriseras av en stark utveckling av översättningsvetenskapen/Translation Studies, inte bara i Sverige utan också internationellt.
 • Bokhyllor i bakgrunden. Världslitteraturprogrammet. Hur sprids ett litterärt verk? Vad är världslitteratur? En samtalsserie på Tranströmerbiblioteket 2021-06-29 Vad är världslitteratur? Vilken plats har reseskildringarna i en alltmer globaliserad värld? Och är ett litterärt verk bundet till sin lokala kontext? Världslitteraturprogrammet i samarbete med Tranströmerbiblioteket arrangerade under våren 2021 tre samtal om världslitteratur.
 • Student sitter i fönstersmyg med laptop i knät. Foto: Niklas Björling Nya utbildningssidor på vår webbplats 15 juni 2021-06-23 Tisdag den 15 juni kommer ingången Utbildning på vår webbplats su.se/svefler att bytas ut och få en layout, struktur och funktionalitet i linje med Stockholms universitet. Bokmärken du har sparat slutar att fungera och våra s.k. webbalias kommer sluta att fungera tillfälligt.
 • Konferens 2022: Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande 2021-06-23 Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. En nationell konferens för erfarenhetsutbyte om språkinsatser av olika slag inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Konferensen är uppskjuten till våren 2022 p.g.a. det rådande läget med Coronaviruset. Istället ger vi en digital seminarieserie under 2021.
 • Omslag verksamhetsberättelse 2020 ljusblått Verksamhetsberättelse TÖI 2020 2021-05-24 Här hittar du TÖI:s verksamhetsberättelser. Nu finns TÖI:s verksamhetsberättelse för 2020 (se pdf-lista).
 • Pristagare. Foto: Rickard L Eriksson Svenska Akademiens svensklärarpris i svenska och svenska som andraspråk 2021-05-21 Prisutdelning av Svenska Akademiens svensklärarpris till lärare "som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen".
 • Daniel Gustafsson och Elin Svahn sitter med hörlurar och mikrofoner vid ett bord. Översättarens värde. Lyssna på podden Rum för översättning 2021-05-21 Hur värderas översättare och deras arbete av omvärlden – ekonomiskt, socialt, litterärt? Vad säger forskningen och erfarenheten? I ett avsnitt av RFÖ-podden undersöks olika aspekter av översättares och översättningars värde, från ersättningsnivåer till litteraturkritik. Daniel Gustafsson samtalar bl.a. med Elin Svahn, översättare och forskare i Översättningsvetenskap,
 • Tomas Riad. Foto: Pontus Nilsson Grammatiska besynnerligheter och ordet nej 2021-05-20 Henrik Rosenkvist och Tomas Riad, professorer i nordiska språk, samtalar om vikten av små ord som nej och andra grammatiska besynnerligheter. Dessa språkets atomer och molekyler berättar något om mänsklighetens kärna. Se video av UR Samtiden – Samtal om språk.
 • Omslag boken Tala om kroppen. En kvinnlig kropp i form av en mosaik av färger Att bygga hälsokunskap från konsultationsrum till onlineforum 2021-05-20 I boken "Tala om kroppen. Språkliga perspektiv på hälsa och sjukdom i den digitala eran" handlar ett av kapitlen om hur föräldrar som har eller väntar ett hjärtsjukt barn bygger kunskap om hälsa och sjukdom. Författarna visar hur föräldrarna skaffar sig kunskap växelvis via nätbaserade medier och via sjukvården.
 • Del av handskrivet brev: 50.000 kronor till ny kurs i historisk sociolingvistik och en pedagogisk plattform 2021-05-12 En grupp lärare/forskare från Uppsala, Stockholms och Göteborgs universitet har fått en SLUGU-ansökan beviljad och 50.000 kronor för att utveckla en gemensam kurs i historisk sociolingvistik på avancerad nivå samt en plattform för pedagogiska resurser för detta ämne.
 • Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin Lyssna på den nya podden "Språket på jobbet" om flerspråkiga arbetsplatser 2021-04-22 I den nya podden Språket på jobbet, diskuteras kommunikationen på flerspråkiga arbetsplatser under temat Vad menas egentligen med yrkessvenska? Deltar gör universitetslektor Gunlög Sundberg tillsammans med universitetslektor Aina Bigestans. Podden ges ut av Föreningen Vård- och omsorgscollege.
 • Somalias flagga. ”Äldre” blev ”odugliga” – nu ska myndigheters översättningar bli bättre 2021-04-16 I information på somaliska från Folkhälsomyndigheten i fjol översättes ”äldre” med ”slitna” eller ”odugliga”. Enligt översättaren Ida Gure är felaktigheter vanligt. Nu införs stängare kontroller av myndigheternas information.
 • Helena Bani-Shoraka. med grönskande träd i bakgrunden. Foto: Angelica Strängborn Helena Bani-Shoraka: Samverkan är att ha örat mot marken 2021-03-26 Vilken roll har tolkar att spela i integrationsarbete? Och hur kan aktörer på tolkfältet mötas? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Helena Bani Shoraka, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning samt initiativtagare till Tolkarenan.
 • Bokomslag. En katt tittar ut genom en kattllucka i en dörr på en katt som sitter framför dörren. Humanvetenskapernas verkningar. Ny bok om universiteten och deras kunskap 2021-03-18 I diskussionen om hur universitet och högskolor bättre kan möta vår tids stora utmaningar har samhällsvetenskap och humaniora börjat ta allt större plats. Det beror inte minst på att en ny forskningspolitisk linje håller på att ta form, där humanvetenskaperna tillmäts större vikt än tidigare. I en ny antologi med docent Linus Salö som redaktör, bidrar forskare från olika universitet med kapitel utifrån olika forskningsinriktningar.
 • Sofia Pereswetoff-Morath målar i runor på runsten med rödfärg. Foto: Magnus Källström Postdocprojekt: Hur länge får man heta Botvid? (2020–2022) 2021-03-08 Hur länge får man heta Botvid? Forngutniskt personnamnskick i gotländskt epigrafiskt material från 750 till 1500-tal. Ett postdocprojekt som leds av Sofia Pereswetoff-Morath.
 • Citat från bild i tidningen. För många snirklar gör snacket luddigt 2021-02-19 På frågan vad som är mest utmanande på jobbet är det inte alls ovanligt att arbetsterapeuter svarar kommunikation. Varför är det så svårt att prata med varandra – utan att krångla till det? Catrin Norrby, professor i nordiska språk, ger sin syn på saken i tidningen Arbetsterapeuten.
 • Man ser ryggen av två studenter som pratar över disk med en bibliotekarie på SU. Foto: Niklas Björli ”Presentera sig med namn är väl hövligt?” 2021-02-19 Hövligheten i användandet av namn besvaras inte i brevskrivarens möten med granne, optiker, bibliotekarie eller buss­chaufför. Svenska Dagbladets etikett­expert reder ut vad som gäller med hjälp av bland annat språkforskaren Catrin Norrby.
 • glada unga människor står på rad. En glad kvinna i mitten tittar på en av de andra. Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS) 2021-02-18 Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS) är en satsning initierad av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) för att arbeta med metodutveckling gällande samövningar mellan TÖI:s tolkstudenter och studenter på andra akademiska yrkesutbildningar.
 • Kvinna som tittar in i kameran. Hon har långt ljust hår, svart skjorta och små örhängen. Varslet under corona ledde till en nystart med studier på Kommunikatörsprogrammet 2021-02-11 Efter att ha jobbat på museum i 20 år blev Karin Jonsson varslad när corona slog till förra våren. Men ett negativt besked vände till en nystart i livet. I dag läser hon första året på Kommunikatörsprogrammet vid Stockholms universitet.
 • Två pratbubblor, den ena är dold. Foto: ggraphstudio, MostPhotos När det blir trafikstockning i samtalet – varför avbryter vi varandra? 2021-02-11 Många lyssnare hör av sig till redaktionen för Sveriges radios program Nordegren & Epstein i P1, om att programledarna Thomas och Louise borde sluta avbryta varandra. Men frågan är om de verkligen avbryter varandra eller om de istället pratar samtidigt? Catrin Norrby, professor i nordiska språk, samtalar med programledarna om samtalskonstens mysterier.
 • Glada människor i olika åldrar och med olika etnicitet står och sitter runt ett bord. Tolkarenan: en arena för spridning av tolkforskning 2021-02-10 Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället.
 • Bensintank i tankebubbla. Bilden är ett montage. Historien bakom tonaccenterna börjar under vikingatiden 2021-02-04 Nästan alla som pratar sverigesvenska gör skillnad mellan tanken (för bensin) och tanken (i huvudet). I Finland gör nästan ingen det. Hur har det blivit så, och hur ska man kunna veta vilken tonaccent ett ord ska ha? Läs Martin Perssons artikel i Språkbruk för att få veta mer!
 • En hand tecknar en runslinga med en stiliserad person som sticker ett svärd genom slingan Runstenar från Sverige: Datera utifrån design 2021-02-01 Rak stil, Ringerikestil eller Urnesstil? Genom att titta på en runstens ornamentering kan man avgöra under vilken tidsperiod stenen ristades. Se projektet Runic Stories video där forskaren Sofia Pereswetoff-Morath visar hur du kan datera runstenar från tidig till sen vikingatid.
 • Hunnestadsmonumentet Hunnestadsmonumentet och den återfunna bildstenen 2021-02-01 I december 2020 hittades en runsten utanför Ystad, som varit försvunnen i över 300 år. Stenen tillhör det så kallade Hunnestadsmonumentet, som bestod av åtta stenar från 900-talet: två runstenar, tre bildstenar och tre vanliga stenar. Se projektet Runic Stories video som berättar om stenarna.
 • José Alemán Bañón. Foto: Pia Nordin José Alemán Bañón utnämnd till docent i tvåspråkighet 2021-01-27 José Alemán Bañón är docent i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hans forskningsområden är andraspråksinlärning och tvåspråkighet, psyko- och neurolingvistik samt morfosyntax.
 • Omslag doktorsavhandling: ljusblå olivkvist Teaterns repetitionsprocess ett tätt och kreativt samarbete mellan skådespelare och regissör 2021-01-18 Stefan Norrthon gör upp med myten om regissören som någon som kommunicerar sina konstnärliga intentioner via skådespelarna. I stället beskrivs repetitionsprocessen och de beslut som där fattas som ett tätt och kreativt samarbete mellan främst skådespelare och regissör. Professor Mathias Broth recenserar Stefan Norrthons doktorsavhandling Teaterrepetitionens interaktion, från 2020.
 • Linus Salö Linus Salö utnämnd till docent i tvåspråkighet 2021-01-12 Linus Salö är docent i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hans forskningsområden är sociolingvistik, två- och flerspråkighetsforskning, universitets- och vetenskapsstudier och utbildnings- och kultursociologi.
 • Emanuel Bylund. Foto: privat Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke (2020) 2020-12-18 Emanuel Bylund har tilldelats 1 214 000,00 kr för RJ Sabbatical, Riksbankens Jubileumsfond, för sitt projekt Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. Syftet med sabbatsåret är att skriva synteser av den omfattande forskning kring relationen mellan språk och tanke som Emanuel Bylund och hans forskarlag har bedrivit under det senaste årtiondet.
 • Statsiktikdiagram tilltalsnamn kvinnor 1920 skärmdump från youtubefilm Populära svenska och norska förnamn under 100 år 2020-12-16 Vilka förnamn respektive tilltalsnamn har varit populärast de senaste hundra åren? Se filmklipp med hur namnen dansar fram under ett sekel. Du kan lära dig mer om personnamn på kursen Personnamn i historien.
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube