Nyheter, press, media

Nyheter hela institutionen

 • Stockholms universitets logotyp Ledigt jobb: Universitetslektor i svenska/svenska som andraspråk/nordiska språk (3–5 st). Sök 27/4 2020-04-07 I visstidsanställningarna ingår undervisning i retorik, sociolingvistik med inriktning mot samtalsanalys, grammatik samt fonologi på fristående kurser i svenska och nordiska språk samt inom lärarutbildningarna. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. (3–5 tidsbegränsade anställningar.)
 • Stockholms universitets logotyp Ledigt jobb: Adjunkt i retorik för blivande lärare (3–7 tidsbegr. anst.). Sök senast 26/4 2020-04-07 I anställningen ingår undervisning i retorik inom lärarutbildningen. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. Undervisningen sker på svenska.
 • Stockholms universitets logotyp Ledigt jobb: Gästlärare i danska och interskandinavisk kommunikation (tidsbegr. anst.). Sök 27/4 2020-04-07 I visstidsanställningen ingår undervisning i dansk språkfärdighet och interskandinavisk kommunikation som fristående kurser och om det danska språket och språksamhället särskilt inom ramen för lärarutbildningarna. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration och examination.
 • Påskliljor. Foto alltinggratis.se Glad påsk! 2020-04-06 Institutionen är stängd/låst långfredagen – annandag påsk och låst övriga dagar p.g.a. den rådande situationen med coronaviruset. Administrationen inklusive studievägledarna och studentexpeditionerna är lediga från och med skärtorsdagen.
 • Coronavirus Tisus den 5 maj ställs in 2020-04-03 Rektor har beslutat att Tisus, Test i svenska för universitets- och högskolestudier, som skulle ha getts den 5 maj ställs in. Det innebär att provet inte ges på följande sex provorter/universitet i Sverige: Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. Dessutom ställs provet in på 70 provorter världen över.
 • Logo Stockholm University Ledigt jobb: Adjunkt i skrivande och retorik (2 tidsbegr. anst.). Sök senast 24/4 2020-04-03 I anställningen ingår undervisning i skrivande på fristående kurser och inom språkkonsultprogrammet, kommunikatörsprogrammet och lärarprogrammet samt i retorik inom lärarprogrammet. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination.
 • Omslag doktorsavhandling: ljusblå olivkvist Disputation i nordiska språk online 17/4. Stefan Norrthon: Teaterrepetitionens interaktion 2020-04-03 Stefan Norrthon försvarar sin doktorsavhandling i nordiska språk: "Teaterrepetitionens interaktion. Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning". Disputationen kommer att ske online.
 • Stockholms universitets logotyp Utbildningskoordinator (tidsbegränsad anställning). Sök senast 10/4 2020-03-27 I rollen som utbildningskoordinator kommer du att arbeta med den löpande verksamheten kopplad till Kandidatprogram för teckenspråk och tolkning (KTT). Du arbetar mot såväl den egna institutionen som mot institutionen för lingvistik.
 • Tjej på golvet lutad mot soffa m. dator i knät och skriver i block på soffbord. Av: LightField Vi har gått över till distansundervisning och institutionen är låst 2020-03-27 Stockholms universitet har övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Därför kan du tills vidare inte besöka studievägledare och studentexpeditioner vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Kathrin Kaufhold Ord och terminologi är lätt att lära sig – men hur får man det till ett språk? 2020-03-19 Att lära sig att kommunicera på ett nytt språk i professionella sammanhang kan innebära en stor utmaning – inte minst i akademiska sammanhang. Det vet Kathrin Kaufhold, lektor och forskare i lingvistik på Stockholms universitet, som själv använder mestadels engelska men också svenska som arbetsspråk.
 • Logo Stockholm University Ledigt jobb: Universitetslektor i svenska som andraspråk. Sök senast 14/4 2020-03-18 Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på alla nivåer i ämnet svenska som andraspråk. I första hand avses undervisning, handledning och examination inom grundutbildningen, men även vidareutbildning av utländska lärare (ULV) i svenska språket och kompetensutveckling av lärare. I arbetsuppgifterna ingår också forskning inklusive aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel.
 • Logo Stockholm University Ledigt jobb: Doktorand i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning (2 st.) Sök senast 15/4 2020-03-06 Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskarutbildningsämnet översättningsvetenskap, som har två grenar: tolkning och översättning. TÖI söker nu två doktorander inom översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning.
 • Översättningsvetenskap på Wikipedia. Ediathon TÖI Wikipedia 11 mars 2020 Översättning och tolkning ska stärkas på Wikipedia. Editathon 11/3 2020-03-05 Nu ska Wikipedia fyllas med kunskap om tolkning och översättning. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) är värd för ett editathon för att skapa, redigera och översätta Wikipediaartiklar.
 • Elin Svahn. Foto: privat Tre frågor till Elin Svahn – först med att disputera i översättningsvetenskap i Sverige 2020-03-04 Elin Svahn är först i Sverige med att disputera i översättningsvetenskap. Hon arbetar med översättningssociologi och har skrivit en avhandling som handlar om översättare i en svensk kontext. Elin Svahn disputerar vid Tolk- och översättarinstitutets (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).
 • Anna-Malin Karlsson. Foto: Ingmarie Andersson Krönika: Det går att utmana medielogiken 2020-02-26 ”Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.” För några år sedan infördes denna etikett på Svenska Dagbladets språkspalter. Skribenten Anna-Malin Karlsson reagerade med obehag och motstånd mot denna personcentrering och mot att humaniora i medierna hellre ramas in som spännande kuriosa snarare än som forskningsfält där kunskapsutveckling ständigt pågår. Ett motmedel mot det är att tala och skriva om vetenskap som process.
 • Penna som bockar i ruta. Illustration: brux, MostPhotos Hög kvalitet på ämneslärarutbildningen i svenska vid SU 2020-02-20 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har bl.a. utvärderat ämneslärarutbildningarna i svenska vid Stockholms universitet (SU), dels arbete i grundskolans årskurs 7–9 och dels arbete i gymnasieskolan. Utbildningarna fick omdömet hög kvalitet.
 • Bebis med headset. På tröjan står det Blah! Foto: Galina Barskaya/MostPhotos Projektet ”Flerspråkighet och ordförråd: En meta-analytisk ansats” får 1,9 miljoner SEK 2020-02-18 Projektet ”Flerspråkighet och ordförråd: En meta-analytisk ansats” tilldelas 1,9 miljoner SEK från Byggmästare Olle Engqvists Stiftelse. Syftet med projektet är att öka vår förståelse om det flerspråkiga ordförrådet genom att utföra en omfattande meta-analys av befintlig forskning. Projektledare är professor Emanuel Bylund, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
 • Elin Svahn. Foto: privat Elin Svahn har fått Sigtunastiftelsens författarstipendium 2020 2020-02-17 Sigtunastiftelsens författarstipendier 2020 har tilldelats bland annat Elin Svahn. Hon översätter huvudsakligen från franska, men även till viss del från engelska. Elin Svahn har översatt fyra romaner, en novell, en ungdomsroman, två grafiska romaner för ungdomar och sju bilderböcker.
 • Omslag verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse TÖI 2018 2020-02-14 Här hittar du TÖI:s verksamhetsberättelser.
 • Flagga/Banner Mozambique VR-projekt "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" får 4 milj. kr 2020-01-22 Projektet "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" tilldelas 4.152.818 SEK från Vetenskapsrådet (VR). Projektet har som syfte att bidra till en förbättring av modersmålsundervisning i afrikanska språk i mozambikanska skolar och i förlängningen tillförsäkra en flerspåkig utveckling. Projektledare är professor Christopher Stroud, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
 • Nya ord i språket – språkaktivistiska trakasserier eller effektiva verktyg? 2020-01-14 Å ena sidan ”trakasserier från språkaktivister”, å andra sidan ”språklig förändring med ideologiska förtecken”. Å ena sidan språkforskaren Lars Melin, som anser att förbud mot vissa ord i praktiken inte löser olösliga problem, å andra sidan åtta språkforskare som forskar om inkludering, exkludering och diskriminering och anser att språket är ett effektivt verktyg för att förändra normer i samhället.
 • Gunilla Almström Persson. Foto: Privat Konstens klichéer – balansgång mellan slitna grepp och nödvändiga symboler 2019-12-12 Klichéer i litteratur, musik eller konst – handlar det bara om slitna och uttjänta grepp, eller är det nödvändiga symboler för att vi ska förstå varann? Lyssna på P1 Kultur där retoriklärare Gunilla Almström Persson bidrar med ett språkvetenskapligt perspektiv.
 • svenska och finska flaggan. Foto: Ruskpp Ruskpp, MostPhotos Språk och beteende hänger ihop 2019-12-03 300 000 finländare har svenska som modersmål, lika många har flyttat hit och benämns Sverigefinlandssvenskar. Gruppen har stått emot amerikaniseringen och snickrat sin egen katedral av uttryck: när vi bär overall har de halare. Finlandssvenskar hälsar dessutom mer formellt, använder färre superlativer och tackar mer koncist än vad vi gör i Sverige.
 • Tre personer i samtal. Foto: Aleksandr Davydov, MostPhotos Vård utan tolk kan bli dyrt i längden 2019-11-28 Om läkare och patient inte förstår varandra får läkaren svårt att utföra sitt arbete. Professionell tolkning har stor betydelse för folkhälsan och är därför ett samhällsintresse, slår en rapport fast.
 • Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin. Translanguaging är att representera ungas vardag 2019-11-08 Translanguaging handlar inte om att använda flera språk tillsammans hela tiden, utan om att man som talare kan avgöra när man kan använda ett visst språk och när man kan använda språken tillsammans på ett mer integrerat sätt. Det säger Carla Jonsson, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

FB Svefler

facebook