Press, nyheter och media

Nyheter hela institutionen

 • Studenter som använder teckenspråk Lediga jobb: Två adjungerade tolklärare till konferenstolkutbildningen. Sök senast 15/3 2018-02-21 I anställningen ingår att undervisa i tolkning, både teoretiskt och praktiskt, framförallt inom områdena anteckningsteknik, konsekutivtolkning och simultantolkning, men även annan typ av undervisning kan bli aktuell. Kursansvar kan också komma att ingå. I uppdraget ingår dessutom att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som konferenstolk samt att delta i examination, kursplanering och kursutveckling.
 • Lyckat halvår med Omvänt mentorskap 2018-02-19 Nya insikter kring hur studenter ser möjligheter med digitalisering. En ökad förståelse för hur näringslivet tänker kring marknadsföring, organisation och ledarskap. Det är några av resultaten när pilotprojektet ”Omvänt mentorskap”, som utvärderades med en avslutande workshop i februari. Från vår institution deltog Caroline Björklund, som läser Språkkonsultprogrammet.
 • Studenter som använder teckenspråk Ledigt jobb: Adjunkt i teckenspråkstolkning. Sök senast 8/3 2018-02-19 Vi söker en adjunkt i teckenspråkstolkning till Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i färdighetskurser i teckenspråkstolkning, men även teoretiska moment på dessa kurser. Utöver detta ingår undervisning vid andra kurser inom programmet, exempelvis inom yrkesetik, praktik och dubbelbemanning med teckenspråksadjunkter på färdighetskurser i svenskt teckenspråk. En av de främsta arbetsuppgifterna utöver undervisning är pedagogisk samordning samt termins- och kursansvar på olika nivåer inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.
 • Skärgård med vatten kobbar och skär. Foto: Maria Lim Falk Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019) 2018-02-19 Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.
 • Maria Lim Falk. Foto: Privat Snabbare väg till svenskan 2018-02-16 Att lära sig ett nytt språk är inget man gör i en handvändning. Det kräver sin tid. Men om tiden är knapp måste den användas mycket effektivt. Artikel i Språktidningen 2/2018 med språkforskaren Maria Lim Falk om att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.
 • Feskur Fiskur (färöiska) Plugga språk och litteratur på våra sommarkurser i Norden (Nordkurs) 2018. Sök senast 1/3 2018-02-15 Åk till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island eller Norge i sommar och studera nordiska språk och nordisk litteratur, få nya vänner, åk på utflykter i storslagen natur och lär dig mer om våra grannländer.
 • Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin Migranters berättelser i asylprocessen. 6,8 milj. kr (2017–2020) 2018-02-15 Projektet Migranters berättelser i asylprocessen – om samkonstruktion och rekontextualisering syftar till att generera kunskap om hur berättelser om enskilda asylsökande växer fram i asylprocessen; om svårigheter och möjligheter med asylintervjuer som ofta förs via tolk. Projektet har fått 6,8 miljoner kronor från Östersjöstiftelsen.
 • Rundabordssamtalet om kollegial utveckling Nobel, Wennerberg Blomström Foto Niklas Björling Undervisning i par utvecklar pedagogik 2018-02-13 Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Ett av rundabordssamtalen under konferensen handlade om kollegial utveckling.
 • Studenter som använder teckenspråk Ledigt jobb: Utbildningskoordinator för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Sök senast 23/2 2018-02-12 Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att samordna och ansvara för den övergripande planeringen, genomförandet och utvecklingen av programmet. Du arbetar med bemanning, ekonomi samt skapande och uppdatering av styrdokument. Arbetet innebär nära samarbete med studierektorer på båda institutionerna liksom med programmets lärare och administratörer.
 • Illustration av hjärnan med kugghjul i Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighet. Sök senast 6/3 2018-02-07 Postdoktorn ska inom ett befintligt externfinansierat projekt bedriva forskning om det deklarativa minnets kompensatoriska roll i tidiga och sena andraspråksinlärares grammatiska processning av svenska. Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
 • Sapmi/samiska flaggan Samernas nationaldag 6/2 2018-02-06 Samiska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, och det har minst lika gamla rötter på svensk mark som svenskan. Samiska är ett finsk-ugriskt språk, men samiska och finska är inte begripliga sinsemellan. De samiska dialekterna är också mycket olika; särskilt skiljer sig sydsamiskan från nordsamiska och lulesamiska.
 • 75 semikolon Semikolonets dag 6/2 2018-02-06 Semikolonet lever gott i svenska språket; allt annat är lösa rykten. En av de hetaste skrivregelfrågorna genom alla tider är hur man använder semikolon.
 • The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song 2018-02-01 Following a successful conference in Helsinki in May 2016, we now invite you to Stockholm for the next installment of the NordMetrik conference series. The conference will be co-organised by Stockholm University and the Swedish Academy.
 • Omslag Kontakt genom tolk av Cecilia Wadensjö Ny bok. Kontakt genom tolk 2018-02-01 Kontakt genom tolk handlar om samtal där deltagarna kommunicerar via tolk. Cecilia Wadensjö beskriver initierat vad som är karaktäristiskt för ett sådant samtal. Med hjälp av autentiska exempel från vården och polisen ger hon en nyanserad bild av hur detta kan gå till i praktiken och vilka problem som kan uppstå.
 • Anders Björkvall RJ-projekt. En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter 2018-02-01 Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 3 297 000 kr i ämnet språkstudier till projektet En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter. Projektledare är Catharina Nyström Höög, professor i svenska språket vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna och projektdeltagare är docent Anders Björkvall, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Person får elektroder på huvudet. Foto: Niclas Abrahamsson Jakten på det glömda språket 2018-01-23 Lämnar språket vi hörde som bebisar spår som aldrig försvinner? Vi söker kinesiska språkrester hos adopterade Sonja Levin.
 • Pedagogiska priset. Nominera till Årets lärare 2018 – ett pris för bra undervisning. Nominera senast 15/3 2018-01-23 Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Du kan nominera fram till 15 mars.
 • Flicka håller i små flaggor Ingen vits stressa med språkträning 2018-01-16 Barn som börjar tidigt med främmande språk blir inte bättre på språket än de som börjar senare, visar forskning. Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, slår hål på myten.
 • Bebis med headset. På tröjan står det Blah! Foto: Galina Barskaya/MostPhotos Så fungerar inlärning av språk i tidig ålder 2018-01-16 Tidig språkexponering är avgörande för nyanlända barn – men för att lära sig ett andra eller tredje språk i skolan är en tidig start ineffektiv. Det menar Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.
 • 75px två vita siluettkroppshalvor framför färgade lappar m tack på olika språk. Montage 2 xMostPhots Kan man vara halvspråkig? 2018-01-16 Den som kan sitt modersmål bra har lättare att lära sig nya språk. Men om man blandar språk kan man inget språk ordentligt då? I Sveriges radios program Vetandets värld, med temat flerspråkighet, pratar Niclas Abrahamsson om halvspråkighet. Han är professor i svenska som andraspråk, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
 • Pratbubbla Undervisning på engelska har en språklig baksida 2018-01-16 Förmågan att uttrycka sig korrekt på svenska försämras av att gå ett engelskspråkigt gymnasium. En ny studie kan även visa när försämringen i språkriktighet börjar märkas rejält. Intervjuer i Sveriges radios Vetenskapsradion och Vetandets värld med språkforskare Maria Lim Falk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
 • En kvinna och en man sitter och diskuterar skrivet/ritat material. Photo: racorn, MostPhotos Ny artikel. Kommunikativa mönster i Sverige och Finland 2018-01-15 Hur framför handledare i Sverige och i Finland synpunkter på en students akademiska text? Hur bemöter studenten handledarens råd? Räcker ja eller okej som återkoppling på ett råd, eller krävs mer uppgraderade uttryck som jättesmart eller härligt? Artikel i Språkbruk av Sofie Henricson och Marie Nelson, IVIP.
 • Olle Jospehson. Foto: Pia Nordin Vad hände 2017 ur ett språkligt perspektiv? 2018-01-12 2017 – ett språkligt mellanår? Eller hände det egentligen ganska mycket? I Sveriges radios program Språkets julspecial diskuterar språkpanelen året som gått, siar in i framtiden och berättar vilka ord som kommer användas under valåret 2018. I panelen ingick bland annat Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, tidigare chef för Språkrådet.
 • Viktig studieinformation 2018-01-09 Inför dina studier hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet är det viktigt att du känner till det som står i din utbildnings kursplan, betygskriterier och litteraturförteckning.
 • Läkare sitter på huk, ler och kramar en patients händer. Foto: Michael Erhardsson MostPhotos Ny artikel. Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal 2017-12-22 Initierande tackhandlingar i sverigesvenska och finlandssvenska vårdsamtal – sekvensorganisering och funktion. Att tacka andra människor och själv bli tackad är något vi oftast gör flera gånger om dagen och i de flesta fall dessutom utan att tänka på hur vi gör eller varför. Men hur gör vi för att avsluta ett samtal och samtidigt visa att vi uppskattade det?
 • Artiklar i DN om flerspråkighet (dec. 2015) 2017-12-11 I december 2015 publicerade DN Insidan flera artiklar i ämnet flerspråkighet, där forskare hos oss på institutionen (Svefler) och vid andra institutioner vid bl.a. Stockholms universitet ger sin syn på flerspråkighet: Markus var flerspråkig redan i magen, ”Skolan tar inte vara på barnens alla språk”, Universiteten tappar svenskan, ”Kunskap är lika mycket värd på olika språk”, "Modersmålsundervisning måste stärkas", Det är språket som styr hur olika vi gestikulerar, ”Det blev mer och mer engelska för varje år”, Språkforskare: ”Svårt bedöma hur bra det är”.
 • Theres Bellander. Foto: Pia Nordin Hur påverkas vårt språk i en digitaliserad värld? 2017-12-07 Datorer har fått större betydelse i våra liv. Röststyrning och automatiska översättningstjänster är idag självklarheter. Men hur fungerar den nya tekniken och vad har den för inverkan på språket? Theres Bellander, språkbruksforskare vid Stockholms universitet, är med i Språket i P1, Sveriges radio.
 • Maria Lim Falk. Foto: Privat Försvarets tolkskola förebilden när elever lär sig svenska på nolltid 2017-11-20 En intensiv träning på ord och uttal samt mycket läsning av skönlitteratur. Det är fundamentet i satsningen på intensivsvenska för nyanlända. Projektet har inspirerats av Försvarets tolkskola där eleverna testas på 250 nya ord i veckan. På denna utbildning är målet 100 ord i veckan.
 • Bokomslag: En person borstar tänderna med en trasa. På tröjan står det SNUSK. Ny doktorsavhandling: Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell 2017-11-20 Johanna Ledin har disputerat vid Örebro universitet på sin avhandling "Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell". Johanna är examinerad språkkonsult i svenska och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hon arbetar också som språkhandläggare på Svenska Akademien.
 • Susan Sayehli. Foto: Pia Nordin Nytt projekt: Att lära sig fokusera (2018–2020) 2017-11-09 Att lära sig fokusera: Hur stockholmska och skånska barn producerar och uppfattar kontrastiv intonation. Människor använder sig av prosodi – talets melodi och rytm – för att framhäva den viktigaste delen (fokus) av ett yttrande, och lyssnare förlitar sig på prosodin för att förstå och tolka ett budskap. Prosodisk fokusering tar sig olika uttryck i olika språk eller dialekter, och i det här projektet studerar vi i vilken mån sådana skillnader påverkar hur barn utvecklas mot den vuxnes bemästrande av fokusprosodi.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler