Press, nyheter och media

Nyheter hela institutionen

 • 165 px Vendela Blomström Foto: Felicia Blomström Retoriken som resurs i klassrummet – lyssna på den nya Svenskpodden 2018-04-19 Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet. Samtal med Vendela Blomström, universitetsadjunkt och studierektor vid Stockholms universitet. Vendela Blomström undervisar i kurser om retorik och är bland annat medförfattare till läroboken Svenska impulser – en handbok i retorik.
 • Två personer sitter vid ett bord med surfplattor och diskuterar. Foto: Niklas Björling Ledigt jobb: Univ.lektor i tvåspråkighet m. inrikt. mot svenska som andraspråk. Sök senast 30/4 2018-04-18 Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, kursutveckling, handledning och examination i Centrets utbud av kurser. Den huvudsakliga undervisningen sker i svenska som andraspråk – inom lärarutbildningen och på fristående kurser – och i form av extern kompetensutveckling av verksamma pedagoger. Även undervisning i övrigt kursutbud på grund- och avancerad nivå inom institutionen kan förekomma. Viss undervisning på forskarutbildningsnivå samt handledning kan komma ifråga.
 • Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin Rysslands första konferens om medieöversättning – viktig för yrkets status 2018-04-16 Det är av stor betydelse för medieöversättningen i Ryssland att man har en sådan här konferens, den första i sitt slag. Det skapar synlighet för området och ökar statusen för yrket, som är väldigt litet och åsidosatt i Ryssland, säger Jan Pedersen, docent och lärare i översättningsvetenskap. Han var en av plenarföreläsarna på konferensen.
 • Bokomslag: stor blå fylld cirkel mot svart bakgrund. Ny bok: Språkpolitik 2018-04-12 Språkpolitik kan handla om två ting. Dels om förhållandet mellan olika språk i samhället: något eller några ska vara landets huvudspråk, några ska användas som undervisningsspråk, i myndighetskontakter eller i medier. Dels om det inre tillståndet för viktiga språk i riket: tillgången till ordböcker, termdatabaser, översättningsprogram; en diskussion om rätt och fel där alla kan delta.
 • Lärare som undervisar. Foto: Niklas Björling Lediga jobb: Universitetslektorer i svenska/svenska som andraspråk/nordiska språk. Sök senast 25/4 2018-04-12 2–5 tidsbegränsade anställningar. I visstidsanställningarna ingår undervisning på delkurser inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i svenska, svenska som andraspråk och nordiska språk. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. En del av undervisningen äger rum på kvällstid. Undervisningen sker på svenska.
 • Swedish for International Students Lediga jobb: Adjunkter i svenska som andraspråk för internationella studenter. Sök senast 25/4 2018-04-10 Adjunkter i svenska som andraspråk för internationella studenter (tidsbegränsade anställningar). Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska för internationella studenter/svenska som främmande språk.
 • Elin Svahn Elin Svahn har fått Vitterhetsakademiens internationaliseringsstipendium – forskar i Kanada vt -18 2018-04-03 Elin Svahn, doktorand i översättningsvetenskap, har fått Vitterhetsakademiens internationaliseringsstipendium och tillbringar vårterminen 2018 på Department of linguistics and translation vid Université de Montréal i Kanada. Nya perspektiv på översättning och att få vara i fred och hinna tänka är några av sakerna Elin uppskattar med vistelsen där.
 • Cecilia Alvstad. Foto från hf.uio.no Cecilia Alvstad befordras till professor i översättningsvetenskap 2018-04-03 Cecilia Alvstad befordras till professor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Hon är professor vid Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo.
 • Tre artiklar under temat Nyanländas språkutveckling 2018-03-26 Tre projektmedarbetare i Svenska Akademiens utvecklingsprojekt Intensivsvenska har blivit engagerade av Skolverket att skriva artiklar under temat Nyanländas språkutveckling för en så kallad kompetensutvecklingsmodul i Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet).
 • Skärgård med vatten kobbar och skär. Foto: Maria Lim Falk Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019) 2018-03-26 Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.
 • Person får elektroder på huvudet. Foto: Linus Salö Jakten på det glömda språket 2018-03-26 Lämnar språket vi hörde som bebisar spår som aldrig försvinner? Vi söker kinesiska språkrester hos adopterade Sonja Levin.
 • Omslag Translanguaging Ny bok: Translanguaging. Flerspråkighet som resurs i lärandet 2018-03-23 Det här är grundboken för dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur både socialt och kognitivt perspektiv. Carla Jonsson vid Centrum för tvåspråkighetsforskning har skrivit förordet.
 • Adam Moussawi Adam som läst Svenska som främmande språk: ”Det är kurser för alla med stora drömmar” 2018-03-21 Hur är det att studera svenska som främmande språk? Varför är universitetsmiljön så viktig? Och hur lär man sig tio språk? Studenten Adam Moussawi har flera tips till den som funderar på att läsa svenska.
 • Tårta Grattis till student Cecilia Sandin, en av vinnarna i Pedagogisk idétävling. Var med och fira 8/3 2018-03-02 Pedagogisk idétävling som arrangerats av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Stockholms universitets studentkår är nu avgjord. En av de tre vinnarna är Cecilia Sandin, student hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet, med sitt projektförslag Att lära sig av hur andra gör. Välkommen till prisutdelning i Pedagogisk idétävling.
 • The Multilingual Citizen Christopher Stroud et al. Ny bok. The Multilingual Citizen. Towards a Politics of Language for Agency and Change 2018-02-28 In this ground-breaking collection of essays, the editors and authors develop the idea of Linguistic Citizenship. This notion highlights the importance of practices whereby vulnerable speakers themselves exercise control over their languages, and draws attention to the ways in which alternative voices can be inserted into processes and structures that otherwise alienate those they were designed to support.
 • Mellanstadieelever sitter på golvet i ett bibliotek och läser Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet 2018-02-23 I tider av nationalistisk populism och hot om att resa murar är det viktigt att värna flerspråkigheten – och att fira den internationella modersmålsdagen, skriver sex forskare vid universiteten i Karlstad och Stockholm. Artikel i Lärartidningen.
 • Lyckat halvår med Omvänt mentorskap 2018-02-19 Nya insikter kring hur studenter ser möjligheter med digitalisering. En ökad förståelse för hur näringslivet tänker kring marknadsföring, organisation och ledarskap. Det är några av resultaten när pilotprojektet ”Omvänt mentorskap”, som utvärderades med en avslutande workshop i februari. Från vår institution deltog Caroline Björklund, som läser Språkkonsultprogrammet.
 • Maria Lim Falk. Foto: Privat Snabbare väg till svenskan 2018-02-16 Att lära sig ett nytt språk är inget man gör i en handvändning. Det kräver sin tid. Men om tiden är knapp måste den användas mycket effektivt. Artikel i Språktidningen 2/2018 med språkforskaren Maria Lim Falk om att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.
 • Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin Migranters berättelser i asylprocessen. 6,8 milj. kr (2017–2020) 2018-02-15 Projektet Migranters berättelser i asylprocessen – om samkonstruktion och rekontextualisering syftar till att generera kunskap om hur berättelser om enskilda asylsökande växer fram i asylprocessen; om svårigheter och möjligheter med asylintervjuer som ofta förs via tolk. Projektet har fått 6,8 miljoner kronor från Östersjöstiftelsen.
 • Rundabordssamtalet om kollegial utveckling Nobel, Wennerberg Blomström Foto Niklas Björling Undervisning i par utvecklar pedagogik 2018-02-13 Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Ett av rundabordssamtalen under konferensen handlade om kollegial utveckling.
 • Sapmi/samiska flaggan Samernas nationaldag 6/2 2018-02-06 Samiska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, och det har minst lika gamla rötter på svensk mark som svenskan. Samiska är ett finsk-ugriskt språk, men samiska och finska är inte begripliga sinsemellan. De samiska dialekterna är också mycket olika; särskilt skiljer sig sydsamiskan från nordsamiska och lulesamiska.
 • 75 semikolon Semikolonets dag 6/2 2018-02-06 Semikolonet lever gott i svenska språket; allt annat är lösa rykten. En av de hetaste skrivregelfrågorna genom alla tider är hur man använder semikolon.
 • Omslag Kontakt genom tolk av Cecilia Wadensjö Ny bok. Kontakt genom tolk 2018-02-01 Kontakt genom tolk handlar om samtal där deltagarna kommunicerar via tolk. Cecilia Wadensjö beskriver initierat vad som är karaktäristiskt för ett sådant samtal. Med hjälp av autentiska exempel från vården och polisen ger hon en nyanserad bild av hur detta kan gå till i praktiken och vilka problem som kan uppstå.
 • Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Vilhelm Stokstad Universitetslärare möter Europa med Erasmus 2018-02-01 ”Jobbskugga” en kollega vid ett lärosäte i Europa. Undervisa, fast vid ett annat europeiskt universitet. Genom Erasmus kan anställda delta i utbyten och utveckla verksamheten.
 • Anders Björkvall RJ-projekt. En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter 2018-02-01 Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 3 297 000 kr i ämnet språkstudier till projektet En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter. Projektledare är Catharina Nyström Höög, professor i svenska språket vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna och projektdeltagare är docent Anders Björkvall, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Flicka håller i små flaggor Ingen vits stressa med språkträning 2018-01-16 Barn som börjar tidigt med främmande språk blir inte bättre på språket än de som börjar senare, visar forskning. Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, slår hål på myten.
 • Bebis med headset. På tröjan står det Blah! Foto: Galina Barskaya/MostPhotos Så fungerar inlärning av språk i tidig ålder 2018-01-16 Tidig språkexponering är avgörande för nyanlända barn – men för att lära sig ett andra eller tredje språk i skolan är en tidig start ineffektiv. Det menar Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.
 • 75px två vita siluettkroppshalvor framför färgade lappar m tack på olika språk. Montage 2 xMostPhots Kan man vara halvspråkig? 2018-01-16 Den som kan sitt modersmål bra har lättare att lära sig nya språk. Men om man blandar språk kan man inget språk ordentligt då? I Sveriges radios program Vetandets värld, med temat flerspråkighet, pratar Niclas Abrahamsson om halvspråkighet. Han är professor i svenska som andraspråk, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
 • Pratbubbla Undervisning på engelska har en språklig baksida 2018-01-16 Förmågan att uttrycka sig korrekt på svenska försämras av att gå ett engelskspråkigt gymnasium. En ny studie kan även visa när försämringen i språkriktighet börjar märkas rejält. Intervjuer i Sveriges radios Vetenskapsradion och Vetandets värld med språkforskare Maria Lim Falk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
 • En kvinna och en man sitter och diskuterar skrivet/ritat material. Photo: racorn, MostPhotos Ny artikel. Kommunikativa mönster i Sverige och Finland 2018-01-15 Hur framför handledare i Sverige och i Finland synpunkter på en students akademiska text? Hur bemöter studenten handledarens råd? Räcker ja eller okej som återkoppling på ett råd, eller krävs mer uppgraderade uttryck som jättesmart eller härligt? Artikel i Språkbruk av Sofie Henricson och Marie Nelson, IVIP.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler