Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Styrdokument
  6. Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet
Grön växt

Länkarna nedan leder till institutionens huvudwebb su.se/svefler/miljo (alt. till sidor på universitetets webbplats).

Miljö

Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av många institutioner vid Stockholms universitet som bedriver ett viktigt internt miljöarbete. Vårt miljöarbete bygger på kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

Arbetsmiljö

Vi har ett Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. I det lokala rådet ingår arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor, vilket inkluderar jämställdhet, likabehandling och problem med sexuella trakasserier.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar även om likabehandling och sexuella trakasserier. Kontakta Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet om du behöver hjälp.

Tre utropstecken grönt gult rött

SAMIR: Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar såväl anställda som studenter tillbud, arbetsskador/sjukdomar, miljöavvikelser/förbättringsförslag, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt gör polisanmälan. Inloggning krävs inte, det är bara att klicka sig vidare via länkarna i övre vänstra hörnet på SAMIRs förstasida.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler