Myndigheter och utbildningsväsendet ska aktivt motverka diskriminering genom att upprätta jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner.

Diskriminering studenter handläggningsordning Svefler 2016 (142 Kb)

Stockholms universitet har en mängd information om jämställdhet, jämlikhet och mångfald: Jämlikhet och likabehandling.

Diskrimineringslagen

Om du behöver hjälp

Om du är student vid vår institution och upplever att du blir diskriminerad (jfr ingressen ovan), är du välkommen att kontakta vårt ombud för likabehandlingsfrågor, se Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institututionen för svenska och flerspråkighet.