Grön V Gul ! Röd X Illustration: Oleg Kozhan, MostPhotos
Illustration: Oleg Kozhan, MostPhotos
 

Genvägar: Arbetsmiljöombud | Personalrepresentanter | Jämställdhetsombud (personal) | Jämlikhetsombud (studenter) | Miljörepresentant | Ombud för likabehandlingsfrågor (studenter) | Prefekt

Läs om

 

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Arbetsmiljöombud

(f.d. skyddsombud)

Personalrepresentanter

Jämställdhetsombud (personal)

Jämlikhetsombud (studenter)

Bevakar studenternas rättigheter när det gäller jämställdhet och likabehandling.

Miljörepresentant

Ombud för likabehandlingsfrågor (studenter)

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan reglerar högskolornas ansvar för frågor om likabehandling.

Prefekt

Gunlög Sundberg
Prefekt