I SAMIR kan du:

  • anmäla tillbud (en händelse som hade kunnat leda till personskada), arbetsskador och sjukdom
  • ge förslag på förbättringar
  • rapportera miljöavvikelser
  • göra en polisanmälan
  • ge anonyma säkerhetstips, om exempelvis hot, trakasserier, stöld och skadegörelse.

www.su.se/samir

 

Din information är viktig!

Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar anställda vid Stockholms universitet ständigt med att förebygga olyckor, brott, miljöproblem samt säkerhetsbrister. För att detta arbete ska fortsätta och brister i studiemiljön ska kunna åtgärdas är det viktigt att universitetet får kännedom om incidenter när dessa inträffar.

Idag råder en grav underrapportering från studenter i SAMIR. Därför är det också viktigt att du som student rapporterar in när du eller någon annan råkat ut för en olycka eller säkerhetsris relaterat till dina studier.

Ju fler som rapporterar in desto bättre blir verksamheten, vilket bidrar till en säker studie- och arbetsmiljö för alla här vid Stockholms universitet.

 

Kontakt

www.su.se/samir

Alla (studenter och medarbetare) kan föreslå miljöförbättringar eller anmäla miljöavvikelser. Det är Sektionen för säkerhet som hanterar alla inkommande rapporteringar.
Säkerhet

Du som är student kan även kontakta din Samordnare för studiemiljö, Gabriella Borden om du har några funderingar eller förslag. Se SUS/kårens webb Har du sett SAMIR?

Glöm inte att du som student även är försäkrad under skoldagen genom Kammarkollegiet: Studentförsäkringar.