Verksamhetsplan (VP)

VP Institutionen för svenska och flerspråkighet 2020–2021 (456 Kb)

Verksamhetsberättelse (VB)

VB Nordiska språk

  • Se Bifogade filer nedan.
  • Vi trycker ett begränsat antal av vår verksamhetsberättelse, som vi distribuerar till andra institutioner och lärosäten. Här finns de som PDF-filer (fr.o.m. år 2002).
  • Bokmärken: Filerna har bokmärken (innehållsförteckning).

Visning av VB på skärmen och utskrift

Se PDF:en som bokuppslag på skärmen:

  1. Spara/ladda ned PDF:en i din dator.
  2. Öppna filen.
  3. Välj Visa > Sidvisning > Två löpande.
  4. Välj (igen) Visa > Sidvisning > Visa försättsblad vid två.

Utskrift: Formatet är A5, vilket gör att du enkelt kan skriva ut två sidor/ett uppslag på en A4-sida (och därmed två uppslag/fyra sidor vid dubbelsidig utskrift).

För att skriva ut rätt uppslag (s. 2–3, 4–5 osv. och inte 1–2, 3–4 då 1 är framsidan som ska ligga till höger) skriver du ut s. 1 för sig, och s. 2–X för sig.

Redigering/kontakt

Pia Nordin
pia.nordin@su.se

Från och med 2013 blev Nordiska språk Institutionen för svenska och flerspråkighet tillsammans med Centrum för tvåspråkighetsforksning och Tolk- och översättarinstitutet.

Till och med 2009 tillhörde Nederländska avdelningen Inst. för Nordiska språk. Från och med 2010 tillhör de Institutionen för baltiska språk, finska och tyska.
bafity.su.se