Om webbplatsen

Om webbplatsen

Vår nya webbplats för Institutionen för nordiska språk publicerades i maj 2012. Den har en informationsstruktur med färre ingångar och plattare struktur jämfört med den förra, samtidigt som det finns fler tydliga genvägar (de färgade rutorna uppe till höger). Vår önskan är att du lätt ska kunna hitta det du söker.

Copyright

Stockholms universitets webbregler, riktlinjer och anvisningar omfattar alla webbplatser inom Stockholms universitet och finns beskrivna i universitetets Regelbok och i den digitala manualen för visuell identitet.

Information om cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

Innehållsansvar

Kommunikationsenheten vid Stockholms universitet har det övergripande ansvaret för innehåll och visuell identitet på universitetets webbplatser. Fakulteter och institutioner ansvarar för de egna webbplatsernas innehåll.