Om webbplatsen

Copyright

Stockholms universitets webbregler, riktlinjer och anvisningar omfattar alla webbplatser inom Stockholms universitet och finns beskrivna i universitetets Regelbok och i den digitala manualen för visuell identitet.

Information om cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

Innehållsansvar

Kommunikationsenheten vid Stockholms universitet har det övergripande ansvaret för innehåll och visuell identitet på universitetets webbplatser. Fakulteter och institutioner ansvarar för de egna webbplatsernas innehåll.