Doktorsavhandlingar i nordiska språk i serien Stockholm Studies in Scandinavian Philology

Fram till år 2014 publicerade vi doktorsavhandlingar i Stockholms universitets Acta-serie: Acta Universitatis Stockholmiensis, med vår egen underserie Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series [xx]. Efter att Acta upphörde 2014, fortsätter vi att publicera doktorsavhandlingar i nordiska språk i vår egen serie.
Alla våra doktorsavhandlingar i nordiska språk.

 

Doktorsavhandlingar m.m. i nordiska språk utgivna i Acta-serien 1958–2014

År 1958 började vi ge ut våra avhandlingar i nordiska språk i Acta-serien. Vi har även gett ut andra publikationer i Acta-serien, t.ex. festskrifter och antologier. Acta-förteckningen står sist i respektive (tryckt) avhandling t.o.m. 2014 (vilket i praktiken innebär 2013, då vi inte gav ut någon avhandling under 2014). Acta-serien upphörde 2014.
 Acta-förteckning 1958–2013 (23 Kb)

 

Avhandlingar i nordiska språk i annan serie än Acta 1973–2014

Ibland ger vi ut avhandlingar i någon annan serie än vår egen.
 Avhandlingar för filosofie doktorsexamen 1973–2003 (218 Kb)

 

Avhandlingar för filosofie doktorsgraden, oavsett serie, 19361975

Avhandlingar för filosofie doktorsgraden 1936–1975 (145 Kb)

 

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen i Acta-serien, 19581973

Från och med Edvin Lagmans avhandling 1958 ges majoriteten av avhandlingarna ut i Acta-serien (där Edvin Lagman är nr 1):
Acta-förteckning 1958–2013 (23 Kb)

 

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen, oavsett serie, 19732003

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen 1973–2003 (218 Kb)

 

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen, oavsett serie i DiVA

Doktorsavhandlingar i nordiska språk i databasen DiVA t.o.m. 2012

Doktorsavhandlingar i nordiska språk, tvåspråkighet och översättningsvetenskap fr.o.m. 2012