Doktorsavhandlingar i nordiska språk i serien Stockholm Studies in Scandinavian Philology.

Till och med år 2013 publicerade vi doktorsavhandlingar i Stockholms universitets Acta-serie: Acta Universitatis Stockholmiensis, med vår egen underserie Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series [xx]. Efter att Acta upphörde 2014, fortsätter vi att publicera doktorsavhandlingar i nordiska språk i vår egen serie.
Alla våra doktorsavhandlingar i nordiska språk.

Doktorsavhandlingar i nordiska språk utgivna i Acta-serien 1958–2013

År 1958 började vi ge ut våra avhandlingar i nordiska språk i Acta-serien. Vi har även gett ut andra publikationer i Acta-serien, t.ex. festskrifter och antologier. Acta-förteckningen står sist i respektive (tryckt) avhandling t.o.m. 2013. Acta-serien upphörde 2014.
 Acta-förteckning 1958–2013 (23 Kb)

Avhandlingar i nordiska språk för filosofie doktorsgraden, oavsett serie, 19361975

Avhandlingar för filosofie doktorsgraden 1936–1975 (145 Kb)

Avhandlingar i nordiska språk för filosofie doktorsexamen 1973–2003

 Avhandlingar för filosofie doktorsexamen 1973–2003 (218 Kb)

Avhandlingar i nordiska språk för filosofie doktorsexamen i Acta-serien, 19581973

Från och med Edvin Lagmans avhandling 1958 ges majoriteten av avhandlingarna ut i Acta-serien (där Edvin Lagman är nr 1):
Acta-förteckning 1958–2013 (23 Kb)

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen, oavsett serie, 19732003

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen 1973–2003 (218 Kb)

Avhandlingar för filosofie doktorsexamen, oavsett serie i DiVA

Doktorsavhandlingar i nordiska språk i databasen DiVA t.o.m. 2012

Doktorsavhandlingar i nordiska språk, tvåspråkighet och översättningsvetenskap fr.o.m. 2012