Avhandlingar

Omslag doktorsavhandlingar
Avhandlingar omslag

Doktorsavhandlingar

Våra doktorsavhandlingar i nordiska språk publiceras oftast i vår serie Stockholm Studies in Scandinavian Philology. De som läggs fram i tvåspråkighet publiceras i vår serie Dissertations in Bilingualism. Inom översättningsvetenskap har vi ännu inte publicerat någon doktorsavhandling.

Licentiatavhandlingar

Här hittar du licentiatavhandlingar som finns med i Stockholms universitets publikationdsdatabas Diva.

Länkarna öppnas i nya fönster:

  • Nordiska språk. De i nordiska språk ges ut i skriftserien Mins, och går att köpa (böcker) från institutionen.
  • Tvåspråkighet
  • Tolk- och översättarinstitutet har inga licentiatavhandlingar.

Kontakt och köpa avhandling

Doktorsavhandlingar finns som fulltext (pdf) i publikationsdatabasen DiVA. Du kan köpa doktorsavhandlingar (böcker) via förlaget Publit till självkostnadspris (print-on-demand). Det gäller samtliga serier från institutionen.

Kontakt

Vill du köpa en Acta-bok/avhandling?

Du kan köpa böcker till självkostnadspris (print-on-demand) via Stockholms universitetsbiblioteks Nätbutik.

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
E-post: cecilia.falk@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, (avhandlingar), verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
E-post: pia.nordin@su.se

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket
Medarbetare personal

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler