WPSS publiceras som open-access två gånger per år (juni och december). Sedan juni 2006 publiceras den endast elektroniskt.

Det första numret gavs ut 1983 vid universitetet i Trondheim, Norge. Utgivningen övertogs 1986 av Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. Från och med juni 2018 sampubliceras WPSS av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet och Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Om du är intresserad av att publicera dig i nästa nummer at WPSS, som ges ut i december 2018, mejla ditt manuskript till Johan Brandtler senast den 15 november. Johan Brandtler är universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.
johan.brandtler@su.se