• Boken är unik i sitt helhetsgrepp på språkutveckling – från såväl grammatiska och fonologiska aspekter till klassrumspraktik och utbildningspolitik.
  • Ett möte i bokform mellan forskning och beprövad erfarenhet.
  • Boken är skriven av såväl erfarna lärare som erfarna forskare.

ISBN 978-91-47-12207-3   

Text från www.liber.se: Flerspråkighet som resurs

 

 

 

Gunlög Sundberg. Foto: Johan Asplund
Gunlög Sundberg. Foto: Johan Asplund

Kommunikationsetnografi som resurs för språk(in)lärare

Kommunikationsetnografi som resurs för språk(in)lärare (DiVA)

av Gunlög Sundberg

s. 116–128

 

 

 

 

 

Maria Rydell. Foto: Pia Nordin
Maria Rydell. Foto: Pia Nordin

Konsten att föra ett samtal framåt – om bedömning av muntlig interaktion på sfi

Konsten att föra ett samtal framåt – om bedömning av muntlig interaktion på sfi (DiVA)

av Maria Rydell

s. 236–247

 

 

 

 

(Boken gavs ut i december 2016.)