Kampen om texten.
Kampen om texten.

Vid fyra lärosäten, tre svenska och ett norskt, intervjuades studenter och lärare kontinuerligt, uppsatser och inlämningsuppgifter analyserades och seminarier dokumenterades. I forskningsprojektet Kampen om texten följdes lärarstudenters skrivande under flera terminer fram till examensarbetet.

Resultaten redovisas i denna bok. Läsaren får först i fyra fallstudier möta studenter och lärare, till exempel den sökande Helen, den handlingskraf­tiga Lotta, Robin som skriver precis som lärarna anvisar, och lärarna Otto och Hege som från starten präglar sina studenter för hela utbildningen.

Därefter ägnas fyra kapitel åt centrala teman: institutionernas roll, lärandebanorna och den professionella identiteten, textnormerna samt studenternas tänkande och föreställningar om skrivandet.

Kampen om texten kan användas av lärarutbildare och andra universitets­lärare som vill hjälpa sina studenter i deras skrivande och till ett bra examensarbete. Den rymmer många erfarenheter och konkreta observa­tioner av hur framgångsrikt - och ibland mindre framgångsrikt- arbete med studenters skrivande kan organiseras och utföras. Den är inte en handbok i akademiskt skrivande, utan något annat och ovanligare: en bok som ger oss insyn i hur studenter och lärare arbetar och tänker i det dagliga slitet med vetenskapliga perspektiv, skiftande skrivuppgifter och till sist ett godkänt examensarbete.

Redaktörer, författare, förlag

Redaktörer: Per-Olof Erixon, Umeå universitet och Olle Josephson, Stockholms universitet.

Övriga författare: Emma Arneback, Inger Erixon Arreman, Mona Blåsjö, Tomas Englund, Kristin Helstad, Tone Dyrdal Solbrekke och Anne Line Wittek.

Förlag: Studentlitteratur (öppnas i nytt fönster)