Omslag Samtal om svenskan

I det senare fallet har Norrby & Håkansson anlagt ett samtalsanalytiskt perspektiv och ger därmed också en introduktion till samtalsanalysens arbetssätt där deltagarperspektivet är centralt. I boken visar de hur gruppdeltagarna förhandlar om språket och positionerar sig i olika språkfrågor.

Genom att få mer kunskap om hur elevers och lärares uppfattningar skiljer sig åt kan lärare få pedagogiska redskap för att diskutera språkfrågor i klassrummet med utgångspunkt i det eleverna vet, kan, tror eller tycker.

Författare: Catrin Norrby, Gisela Håkansson
Förlag: Morfem
ISBN: 9789188419057
Köp boken: Samtal om svenska. Förhandling, positionering och känslosvall (Morfem)