Staffan Hellberg. Foto: Niklas Björling
Staffan Hellberg. Foto: Niklas Björling

Artiklarna behandlar vitt skilda ämnen: ljudförändringar, perspektiv i skönlitteratur, substantivböjning, dialogicitet och dolda konflikter i myndighetstext, adjektivens grundläggande betydelser, ordet vikings historia, svenskans sätt att uttrycka uppmaningar och åtskilligt annat. Genomgående kännetecknas de av att omsorgsfull empirisk kartläggning förenas med djupgående diskussion av modeller och teorier. För den som vill förstå hur en modern lingvist arbetar vetenskapligt med svenskt och nordiskt språk finns här mycket att läsa och lära.

Boken har sammanställts till Staffan Hellbergs 75-årsdag som en hyllning från vänner och arbetskamrater.

© Staffan Hellberg, Stockholms universitet 2017
Omslag och illustration: Karin Hedbrant
Redaktionskommitté: Cecilia Falk, Olle Josephson, Pia Nordin, Tomas Riad

 

Sjutton studier. Omslag: Karin Hedbrant
Sjutton studier. Omslag: Karin Hedbrant

ISBN tryckt: 978-91-87355-26-4
ISBN PDF: 978-91-87355-27-1
ISSN 0562-1097
Tryck: Holmbergs, Malmö 2017
Distributör: Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Köpa boken

Du kan köpa boken för 61 kr. Länken öppnas i nytt fönster.
https://widget.publit.com/staffan-hellberg_sv_2572