Målet är att inspirera läsaren att själv undersöka språkanvändning i det omgivande samhället: vid köksbordet, i sms-konversationer eller ute på skolgården.

(Text ovan delvis från Studentlitteraturs webbplats.)

  • I Del 1 Insamlingsmetoder skriver professor Catrin Norrby tillsammans med Akademiforskare Jenny Nilsson om Enkäter. Där skriver professor emerita Kari Fraurud (Centrum för tvåspråkighetsforskning) och universitetslektor Ellen Bijvoet (tidigare verksam vid Centrum för tvåspråkighetsforskning) om Folklingvistik.
  • I Del 2 Analysmetoder skriver universitetslektor Theres Bellander om Verksamhetsanalys.
Redaktörer: Sally Boyd, Göteborgs universitet & Stina Ericsson, Linköpings universitet.
 
Köp boken från Studentlitteratur: Sociolingvistik i praktiken