Språket är lärarens viktigaste arbetsredskap

Läraryrket handlar till stor del om kommunikation i olika former. Språket blir därmed ett av lärarens viktigaste arbetsredskap – oavsett inriktning, ämne och skolform. Denna bok introducerar, fördjupar och kombinerar två olika perspektiv på språk och samspel i skolans värld, nämligen ett retoriskt perspektiv och ett samtalsperspektiv. Perspektiven syftar till att dels ge en fördjupad syn på olika kommunikativa situationer i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, dels göra läraren medveten om vilka redskap som finns att dra nytta av.

Forskning, arbetsmodeller och handfasta råd

Teori varvas med praktik, genom att koppla samman forskning med arbetsmodeller och handfasta råd. Här presenteras den klassiska retoriken, olika retoriska förutsättningar samt konsten att ge och ta emot respons. Vidare lyfts olika aspekter av samtal, samtalsanalysens grunder samt olika språkliga mönster som läraren använder sig av i sin yrkesroll. Boken innehåller även uppgifter för reflektion eller diskussion i grupp. Språk i samspel.

Vem boken vänder sig till

Retorik för pedagoger vänder sig till dig som studerar inom lärarutbildningen, till redan verksamma lärare och pedagoger samt andra intresserade. Boken fungerar att använda både som kurslitteratur och i självstudier.

Vendela Blomström, Gunilla Amström Persson, Karolina Wirdenäs, Anna Vogel. Foto: Zachary Roberts
Vendela Blomström, Gunilla Amström Persson, Karolina Wirdenäs, Anna Vogel. Foto: Zachary Roberts

Om författarna

Författarna undervisar på kurser i retorik och muntlig framställning inom lärarprogrammet. Dessutom är de verksamma som forskare och författare inom retorik, samtal, interaktion i lärandesituationer och mönster för text och tal.

Här får du tag i boken

Länkar nedan öppnas i nytt fönster.

Förlag: Aglaktuq

Bokförsäljare: Akademibokhandeln, Adlibris, Bokus

DiVA, Stockholms universitets publikationsdatabas: Språk i samspel

ISBN tryckt bok: 978-91-639-2088-2
ISBN e-bok: 978-91-639-2089-9