Nya publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Publikationer
  5. Nya publikationer
  6. Ny dokorsavhandling i nordiska språk: Stockholms stads tänkeböcker

Ny dokorsavhandling i nordiska språk: Stockholms stads tänkeböcker

Stockholms stads tänkeböcker. Funktionell texthistoria 1476–1626. I Theresia Petterssons doktorsavhandling undersöks språk och texter från Stockholms rådstugurätts protokoll, tänkeböckerna, 1476–1626. Under svensk senmedeltid och tidigmodern tid tas skriftspråket i bruk i allt fler sociala och samhälleliga sammanhang, inte minst i städernas administration. I tänkeböckerna kommer vi detta tilltagande folkspråkiga skriftbruk in på livet.

Källa omslagsfotografiet: Stockholms stadsarkiv. Fotograf: Jarmo Sundman
Källa omslagsfotografiet: Stockholms stadsarkiv. Fotograf: Jarmo Sundman

Tänkeböckernas texter är heterogena. De handlar om livet i staden på olika sätt, fastighetsaffärer, vakthållningen, våldsbrott, skulder, arv och mycket annat. Det växande skriftbruket skapar nya kommunikationssituationer. Skrivarna måste pröva sig fram med nya textgrammatiska mönster för att formulera det som tidigare i hög grad endast förmedlats muntligt. Undersökningen utgår från detta funktionella perspektiv: hur förändras skriftbruket i och med att människors verksamhet och förhållande till skriftspråket förändras?

Det visar sig att tänkeböckernas stora språkliga variation är långt ifrån slumpartad. Den kan förklaras av en samverkan mellan några viktiga faktorer: verksamhetens olika syften och gradvisa förändring, där bland annat en ny processrätt etableras; en äldre administrativ skriftspråkstradition som behåller sitt grepp bara om vissa slags ärenden; nya röster som måste ges plats i texterna och tvingar fram en ny textstruktur.

Avhandlingen ger för första gången en sammanhållen helhetsbild av språk- och textmönster i tänkeböckerna. Teoretiskt visar den hur funktionell lingvistik kan användas för att förklara sambanden mellan språk- och samhällsförändring.

Författare

Theresia Pettersson

Disputation

Disputation 9/6 Theresia Pettersson: Stockholms stads tänkeböcker

Abstract och nedladdningsbar pdf

Publikationsdatabasen DiVA: Stockholms stads tänkeböcker (Öppnas i nytt fönster.)

Abstract

The aim of this thesis is to shed light on language variation and language change in judicial protocols from the municipal court in Stockholm during the period 1476−1626. These documents provide a unique insight into late medieval and early modern use of written vernacular. The main material consists of 700 courtroom notes from seven different periods of
time, a hundred documents from each year: 1476, 1499, 1525, 1550, 1575, 1600, and 1626. The study draws theoretically on functional linguistics; more specifically, it utilizes Halliday’s systemic-functional grammar, Ulf Teleman’s (1985) theoretical model of language change, as well as dialogism.

The results are presented in four analytical chapters.

  • In the first of these, the aim is to systemize the somewhat heterogeneous material, and the corpus is divided in two different ways: one due to judicial content (‘categories of matter’), and one due to textual structure (‘discourse levels’). These systemizations also serve as a methodological foundation for the lexicogrammatical analysis in the following chapters. A main result is that multi-party cases over time develop a functional need for new communication strategies, while unilateral cases already from the beginning seem to bear a more deep-rooted textual stability. In addition, there is a significant increase of discourse level 3, representing communicative events outside the courtroom, in multi-party cases found in texts from 1600 and 1626.
  • In the two following chapters, lexicogrammatical resources of ‘personal reference’ and ‘time and tense’ are analysed. The texts realize different patterns of anaphora, where individuation explains much of the variation: texts with high degree of individuation (criminal cases) materialize a high degree of pronouns, whereas texts regarding property issues materialize low individuation with few pronouns and many full NPs. Regarding the use of tense, the past tense is the most common tense. Still, the study shows an diachronic increase in the use of present tense.
  • The last analytical chapter examines the use of three lexical features: judicial pronouns; word pairs; and nominalizations. The results show that judicial pronouns and word pairs typically occur in registrations matters; nominalizations occur throughout the genre. In the last chapter, the results and implications of the thesis are summated and discussed.

The results point towards a pragmatic use of the written language. Although the lexicogrammatical resources are the same during the period, the usages vary. Hence, linguistic variation and change are highly motivated by an intercommunion of contextual factors such as a more solid administrative literacy, a changing litigation, and an increase of legal demands for linguistic precision and documentation. It is argued that the language variety in the genre can be understood as instantiations of different registers.

Keywords: Swedish language history, language change, functional grammar, socio-historical linguistics, administrative literacy, register, discourse

ISSN- och ISBN-nummer

ISSN: 0562-1097
ISBN tryckt: 978-91-7649-803-3
ISBN PDF: 978-91-7649-804-0

Distributör

Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet 2017.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Referensbibliotek: Patric Klagsbrun Lebenswerd
lebenswerd@biling.su.se

Arkiv: Gunilla Westin
gunilla.westin@su.se

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
E-post: cecilia.falk@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, (avhandlingar), verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
E-post: pia.nordin@su.se

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket
Medarbetare personal

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler