Publikationer S/NS 2019

Nya publ. i Svenska och Nordiska språk. / Recent publ. in Swedish and Scandinavian Languages, 2019

LÄNKARNA NEDAN leder till publikationsdatabasen DiVA. För hela institutionens nyaste publikationer, klicka till vänster (dator) på Nya publikationer eller ovan (mobiltelefon) på Till undermenyn > Nya publikationer. THE LINKS BELOW lead to the publication database DiVA, where the pages will show in Swedish – but you can easily switch to English. For the whole departments recent publications, to the left (computer) click Recent publications or above (mobile phone) click To submenu > Recent publications.

Albin Stenström. Foto: Niklas Björling

Albin Stenström

Arkiv och diariet

Luke Holmes, Maryann Su Lin Tan. Foto: Pia Nordin

Luke Holmes & Maryann Su Lin Tan

Bibliotek nordiska språk och tvåspråkighet, bokbeställningar

Cecilia Falk. Foto: Pia Nordin

Professor Cecilia Falk

Doktorandkontakt, redaktör skriftserier och avhandlingar

E-post: cecilia.falk@su.se
Rum: D654 | Tfn: 08-16 23 92

Pia Nordin. Foto: Privat

Kommunikatör Pia Nordin

Redigering, tryckerikontakt, DiVA

E-post: pia.nordin@su.se
Rum: D698 | Tfn: 08-16 31 42

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Språkspalter
Biblioteket

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. Det är dock inte alla författare som har valt att deras bok ska kunna köpas.

FB Svefler

facebook