De får lära sig de grundläggande retoriska begrepp som behövs för att kunna analysera andras tal och de budskap som de ständigt möter genom media. De får även tillfälle att fundera över vilken betydelse retoriken har för vår yttrandefrihet. Får man säga vad man vill, när man vill, till vem man vill? Var går yttrandefrihetens – och retorikens gränser?

(Text från förlagets webbplats.)

Läs mer om boken: Sanoma utbildning/Svenska impulser/Fördjupad information

Titel: Svenska impulser – En handbok i retorik

Författare: Vendela Blomström och Carl-Johan Markstedt. Vendela Blomström är verksam vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

ISBN: 52324608

Köp boken via förlagets webbplats: Sanoma utbildning/Svenska impulser

 

Bokmässan i Göteborg

Boken ställs utBokmässan i Göteborg av Sanoma förlag 2225 september 2016.

Vendela Blomström kommer att hålla ett föredrag på Bokmässan: Retoriken som resurs för läsning, skrivande och muntlig kommunikation. Se Program för Skolspåret.