Maria Lim Falk. Foto: Privat
Maria Lim Falk. Foto: Privat

Planera för progression 

Maria Lim Falk har skrivit artikeln Planera för progression som handlar om de utmaningar lärare i svenska som andraspråk står inför då de ska planera och genomföra undervisning för nyanlända elever. Artikelns syfte är att belysa dessa utmaningar mot bakgrund av några teoretiska och didaktiska perspektiv som kan ge redskap för undervisningsplanering med fokus på systematisk progression.

Planera för progression (Maria Lim Falk) (778 Kb)

Skolverket/Lärportalen: Del 1. Planera för progression (öppnas i nytt fönster)

 

 

Tomas Riad Foto: Pontus Nilsson
Tomas Riad. Foto: Pontus Nilsson

Uttalsundervisning för unga

Tomas Riad har skrivit artikeln Uttalsundervisning för unga, som utifrån ett teoretiskt perspektiv bland annat tar upp vikten av fonologisk medvetenhet hos lärare och elever.

Uttalsundervisning för unga (Tomas Riad) (817 Kb)

Skolverket/Lärportalen: Del 7. Uttalsundervisning (öppnas i nytt fönster)

 

 

 

 

Nyanlända elever och skönlitteratur

Ann Boglind har tillsammans med Mikael Olofsson skrivit artikeln Nyanlända elever och skönlitteratur. Den handlar om hur man i skolan kan välja, läsa och arbeta med skönlitteratur med nyanlända elever. 

Nyanlända elever och skönlitteratur (Ann Boglind & Mikael Olofsson) (496 Kb)

Skolverket/Lärportalen: Del 5. Nyanlända elever och skönlitteratur (öppnas i nytt fönster)

 

Om projektet

Projektets externa webbplats: Intensivsvenska (öppnas i nytt fönster)

Arkiv: Intensivsvenska.se/arkiv (öppnas i nytt fönster)

Institutionens webbplats: Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019)