En förteckning med priser finns på: Mins-förteckning med priser. Porto tillkommer.

Bokomslag Mins
 
 

ISSN: 0348-3568
ISBN: Unikt för varje bok.

 

Köpa bok

För frågor och för att köpa en Mins-skrift av institutionen, e-posta Patric Klagsbrun-Lebenswerd: lebenswerd@biling.su.se

 

Uppge:

  • nr/titel det gäller
  • ditt namn
  • ev. institution
  • adress
  • postadress
  • land
  • ev. faktureringsadress

 

Kontakt

Se blå kontaktrutor.

Redaktör Mins

Cecilia Falk
cecilia.falk@su.se

Redigering och tryckerikontakter

Pia Nordin
pia.nordin@su.se