Nordiska språk och Tvåspråkighetsforskning. Från vänster: David Karlander 2017 (Illustration: Centret), Theresia Pettersson 2017 (Källa omslagsfotografiet: Stockholms stadsarkiv. Fotograf: Jarmo Sundman), Guillermo Montero Melis 2017 (Illustration: Centret), Linnea Hanell 2016 (Illustration: Knowledge (1896). Robert Lewis Reid. Photo (2007) by Carol Highsmith. Public domain), Linus Salö 2016 (Illustration: Centret), Johanna Prytz 2016 (Illustration: Tove Bengtsson)
Nordiska språk och Tvåspråkighetsforskning. Från vänster: David Karlander 2017 (Illustration: Centret), Theresia Pettersson 2017 (Källa omslagsfotografiet: Stockholms stadsarkiv. Fotograf: Jarmo Sundman), Guillermo Montero Melis 2017 (Illustration: Centret), Linnea Hanell 2016 (Illustration: Knowledge (1896). Robert Lewis Reid. Photo (2007) by Carol Highsmith. Public domain), Linus Salö 2016 (Illustration: Centret), Johanna Prytz 2016 (Illustration: Tove Bengtsson)
 

Skriva ut avhandling själv

Doktorsavhandlingar finns som fulltext (pdf) i publikationsdatabasen DiVA. Se: Avhandlingar.

 

Köpa avhandling

Du kan köpa avhandlingar via förlaget Publit till självkostnadspris (print-on-demand). Det gäller samtliga serier från institutionen. Om du inte hittar avhandlingen du söker, kontakta redaktören för respektive avhandlingsserie.

Du måste veta författare eller titel eller ISBN-nummer för att kunna söka fram boken.
Avhandlingar

 

Nordiska språk

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Serie: Stockholms Studies in Scandinavian Languages (ingick i ACTA-serien t.o.m. 2014)
ISSN: 0562-1097
ISBN: Unikt för varje avhandling
Kontakt/redaktör: Cecilia Falk, cecilia.falk@su.se

 

Tvåspråkighet

Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Serie: Dissertations in Bilingualism
ISSN: 1400-5921
ISBN: Unikt för varje avhandling
Kontakt/redaktör: Niclas Abrahamsson, niclas.abrahamsson@biling.su.se

 

Översättningsvetenskap

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet

Ingen av deras doktorander har disputerat än.
Kontakt: Cecilia Wadensjö, cecilia.wadensjo@su.se