Omslag doktorsavhandlingar
2018: M. Guissemo, 2017: T. Pettersson, D. Karlander, L. Hanell
 

Ladda ned avhandling

Doktorsavhandlingar finns som fulltext (pdf) i publikationsdatabasen DiVA. Se: Avhandlingar.

 

Köpa avhandling

Du kan köpa avhandlingar via förlaget Publit till självkostnadspris (print-on-demand). Det gäller samtliga serier från institutionen. Om du inte hittar avhandlingen du söker, kontakta redaktören för respektive avhandlingsserie.

Du måste veta författare eller titel eller ISBN-nummer för att kunna söka fram boken.
Avhandlingar

 

Nordiska språk

Institutionen för svenska och flerspråkighet: Avhandlingar

Serie: Stockholms Studies in Scandinavian Languages (ingick i ACTA-serien t.o.m. 2014)
ISSN: 0562-1097
ISBN: Unikt för varje avhandling
Kontakt/redaktör: Cecilia Falk, cecilia.falk@su.se

 

Tvåspråkighet

Centrum för tvåspråkighetsforskning: Avhandlingar

Serie: Dissertations in Bilingualism
ISSN: 1400-5921
ISBN: Unikt för varje avhandling
Kontakt/redaktör: Niclas Abrahamsson, niclas.abrahamsson@biling.su.se

 

Översättningsvetenskap

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI): Avhandlingar

Kontakt: Cecilia Wadensjö, cecilia.wadensjo@su.se