Stockholm Studies in Scandinavian Philology (Acta)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Publikationer
  5. Skriftserier
  6. Stockholm Studies in Scandinavian Philology (Acta)
Omslag avhandling Theresia Pettersson 2017 Källa omsl.foto Stockholms stadsarkiv Foto Jarmo Sundman

Om Stockholm Studies in Scandinavian Philology

De doktorsavhandlingar som läggs fram i nordiska språk publicerar vi oftast i vår skriftserie Stockholm Studies in Scandinavian Philology, som ges ut av Stockholms universitet. T.o.m. 2014 var det en underserie till Acta-serien, Acta Universitatis Stockholmiensis. Den bestod av en stor mängd underserier fördelade på olika ämnen, som nu är fristående serier sedan Acta avvecklades 2015.

Förutom doktorsavhandlingar publicerar vi även andra texter i serien, t.ex. festskrifter och antologier. Doktorsavhandlingar kan även ges ut i andra serier. 

Avhandlingar omslag

Doktorsavhandlingar

Våra doktorsavhandlingar i nordiska språk publiceras oftast i vår serie Stockholm Studies in Scandinavian Philology. De som läggs fram i tvåspråkighet publiceras i vår serie Dissertations in Bilingualism. Inom översättningsvetenskap har vi ännu inte publicerat någon doktorsavhandling.

Acta i publikationsdatabasen DiVA

Här står våra skrifter listade i serien Stockholm Studies in Scandinavian Philology (tidigare inom Acta), oavsett om det är en doktorsavhandling eller inte, och oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

De står i omvänd kronologisk ordning; den senast utgivna (som är inlagd i Stockholms universitets databas Diva) står överst.

Observera att årtalet till höger i listan är året den lades in i DiVa, inte nödvändigtvis året den publicerades.

Kontakt och köpa avhandling

Doktorsavhandlingar finns som fulltext (pdf) i publikationsdatabasen DiVA. Du kan köpa doktorsavhandlingar (böcker) via förlaget Publit till självkostnadspris (print-on-demand). Det gäller samtliga serier från institutionen.

Kontakt

Vill du köpa en Acta-bok/avhandling?

Du kan köpa böcker till självkostnadspris (print-on-demand) via Stockholms universitetsbiblioteks Nätbutik.

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
E-post: cecilia.falk@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, (avhandlingar), verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
E-post: pia.nordin@su.se

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket
Medarbetare personal

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler