Stockholm Studies in Scandinavian Philology (Acta)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Publikationer
  5. Skriftserier
  6. Stockholm Studies in Scandinavian Philology (Acta)
Omslag avhandling Theresia Pettersson 2017 Källa omsl.foto Stockholms stadsarkiv Foto Jarmo Sundman

Om Stockholm Studies in Scandinavian Philology

De doktorsavhandlingar som läggs fram i nordiska språk publicerar vi oftast i vår skriftserie Stockholm Studies in Scandinavian Philology, som ges ut av Stockholms universitet. T.o.m. 2014 var det en underserie till Acta-serien, Acta Universitatis Stockholmiensis. Den bestod av en stor mängd underserier fördelade på olika ämnen, som nu är fristående serier sedan Acta avvecklades 2015.

Förutom doktorsavhandlingar publicerar vi även andra texter i serien, t.ex. festskrifter och antologier. Doktorsavhandlingar kan även ges ut i andra serier. 

Doktorsavhandlingar i nordiska språk sedan 1936

Filosofie doktorsgrad infördes 1870, och ersattes av filosofie doktorsexamen 1969. Institutionens första doktorsavhandling i nordiska språk lades fram 1936: Om det grammatiska subjektet. En semologisk och morfologisk studie av Isak Wallin.

Acta i publikationsdatabasen DiVA

Här står våra skrifter listade i serien Stockholm Studies in Scandinavian Philology (tidigare inom Acta), oavsett om det är en doktorsavhandling eller inte, och oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

De står i omvänd kronologisk ordning; den senast utgivna (som är inlagd i Stockholms universitets databas Diva) står överst.

Observera att årtalet till höger i listan är året den lades in i DiVa, inte nödvändigtvis året den publicerades.

Kontakt och köpa avhandling

Doktorsavhandlingar finns som fulltext (pdf) i publikationsdatabasen DiVA. Du kan köpa doktorsavhandlingar (böcker) via förlaget Publit till självkostnadspris (print-on-demand). Det gäller samtliga serier från institutionen.

Kontakt

Vill du köpa en Acta-bok/avhandling?

Du kan köpa böcker till självkostnadspris (print-on-demand) via Stockholms universitetsbiblioteks Nätbutik.

Roger Andersson. Foto: Ingmarie Andersson

Roger Andersson

Redaktör skriftserier och avhandlingar

Pia Nordin. Foto: privat

Kommunikatör Pia Nordin

Redigering, tryckerikontakt, DiVA

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. Det är dock inte alla författare som har valt att deras bok ska kunna köpas.

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Biblioteket
Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Språkspalter
Biblioteket

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. Det är dock inte alla författare som har valt att deras bok ska kunna köpas.

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube