ISSN: 1102-9633
ISBN: Unikt för varje bok.

 

Frågor och beställningar nr 41 och uppåt

Kontakta skriftens redaktör. Sedan 2002 publicerar vår institution inte längre TeFa.

Redaktör TeFa

Britt-Louise Gunnarsson
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
E-post: fums@nordiska.uu.se

 

Frågor och beställningar nr 27–40

E-post: Thomas Thomsen, thomas.thomsen@su.se

Uppge: namn, ev. institution, adress, postadress, ev. land, ev. faktureringsadress.

 

Beställningar nr 1-26 

E-post: fums@nordiska.uu.se