TeFa

 
Nr 41 och uppåt

Fler nummer finns, men sedan år 2002 distribuerar vi inte längre TeFa. Kontakta skriftens redaktör, se Kontakt TeFa.

Nr 27–40

Se förteckning nedan. Säljs av oss, se Kontakt TeFa.

Nr 1–26

Se förteckning nedan. Kontakta FUMS, se Kontakt TeFa.

40. Karlsson, Anna-Malin: Svenska chattares hemsidor. III. Texter och skrift. Visuellt och språkligt. 2001. (92 s.) Pris: 80:-

39. Näslund, Harry: Elektrisk- elektro- och el-. En lexikalisk och syntaktisk studie i tekniska texter från tre sekel. 2000. (37 s.) Pris: 60:-

38. Gumbel, Ingetora: Hörd angående misshandel. Polisens protokoll vid förhör med misshandlade kvinnor och misstänkta män. 2000. (34 s.) Pris: 60:-

37. Jämtelid, Kristina: En kontrastiv analys av produktbroschyrer från sex länder. Det internationalla företaget och översättningen. 2. 2000. (94 s.) Pris: 80:-

36. Sörlin, Marie: Skrivande i sex europeiska företag. En studie av professionellt skrivande på banker och ingenjörsbyråer i Sverige, England och Tyskland. 2000. (157 s.) Pris: 100:-

35. Björkvall, Anders: Svensk barnmatsmärkning. En diskursanalytisk studie av märkningens design och tillgänglighet. 2000. (127 s.) Pris: 100:-

34. Näslund, Harry: Från generell handling till specifikt resultat. En lexikalisk och syntaktisk studie av verbalsubstantiv i ekonomiska
texter från tre sekel. 2000. (68 s.) Pris: 80:-

33. Blåsjö, Mona: Uppsatsens yta och djup. Studenters skrivutveckling mellan B- och C-uppsats. 2000. (70 s.) Pris: 80:-

32. Forsström, Ann-Louise: I dialog med chefen. Makt och
dominans i utvecklingssamtal. 2000. (62 s.) Pris: 80:-

31. Karlsson, Anna-Malin: Svenska chattares hemsidor: II.
Textbegrepp och genreuppfattningar. 2000. (57 s.) Pris: 50:-

30. Palm, Helena: Molekylär svenska. En undersökning av
engelskans påverkan på studenters användning av och inställning till svenska inom naturvetenskapen. 1999. (45 s.) Pris: 50:-

29. Karlsson, Anna-Malin: Svenska chattares hemsidor. I. Bruket. 1999. (75 s.) Pris: 80:-

28. Andersson, Marie: Språkattityder i Sverige. En undersökning av attityder till eget och andras språk hos individer med svenska, engelska, finska och persiska som modersmål. 1999.
(41 s.) Pris: 50:-

27. Näslund Harry: Pengar som vetenskaplig term – en syntagmatisk studie. 1999. (45 s.) Pris: 50:-

26. Kristina Jämtelid: Flerspråkig textproduktion på Electrolux. Det internationalla företaget och översättningen 1.
1998. (40 s.)

25. Ingegerd Bäcklund: Metatext in professional writing:
A contrastive study of English, German and Swedish. Texts in European Writing Communities 3. 1998. (43 s.)

24. Helena Olevard: Kvinnor i seminarieinteraktion. En studie av enkönade och blandade forskarseminarier. 1997. (77 s.)

23. Catrin Johansson: Kommunikation i ett företag. Två dagar
hos en avdelningschef. 1997. (45 s.)

22. Bo Andersson: Årsredovisningsförordet. Några kontrastiva
iakttagelser. Texter i Europeiska skrivsamhällen 2. 1997. (45 s.)

21. Helena Olevard: Tystnad och pauser – en analys av förekomsten av pauser och deras betydelse. 1997. (31 s.)

20. Anna Levin: Kognitiva och pragmatiska mönster i professionella texter från svenska, engelska och tyska skrivmiljöer. Texter i Europeiska skrivsamhällen 1. 1997. (98 s.)

19. Harry Näslund: Från lungsot till tuberkulos. Begreppet
'tuberkulös lungsjukdom' och dess utveckling – några tendenser. 1997. (52 s.)

18. Kajsa Lindroth: Kön, status och värderande i forskarseminarier. 1997. (47 s.)

17. Annika Persson:Diskursdeltagande – vilja och framgång på
forskarseminarier. 1997. (51 s.)

16. Britt-Louise Gunnarsson och Katarina Öhman: Det internationaliserade universitetet. En studie av bruket av engelska och andra främmande språk vid Uppsala universitet. 1997. (88 s.)

15. Kristina Jämtelid: Engelska lånord förr och nu. En jämförande studie av tidningsartiklar från 1965 och 1995. 1996. (41 s.)

14. Ditte Christensen: Kritiken på forskarseminarier. En analys av interaktiv balans och diskussionsutveckling. 1996. (37 s.)

13. Olga Wedbjer Rambell: Engelska datatermer och svenska. Om översättning av datorhandböcker. 1995. (59 s.)

12. Britt-Louise Gunnarsson: Interaction and Gender. A study
of postgraduate seminars at a Swedish university. 1995. (27 s.)

11. Britt-Louise Gunnarsson och Ingegerd Bäcklund (eds.):
Writing in Academic Contexts. 1995. (102 s.)

10. Catrin Johansson: Skrivande och kön i utbildningsdebatten.
En undersökning av journaliststudenters debattartiklar i könsperspektiv. 1995. (52 s.)

9. Björn Melander: Anglifiering och internationalisering. Om
förändrade textmönster i svenska medicinska artiklar under
efterkrigstiden. (=FUMS Rapport nr 174.) 1994. (55 s.)

8. Britt-Louise Gunnarsson: Research on language for specific
purposes in the past and in the future. (=FUMS Rapport nr 171.) 1993. (27 s.)

7. Björn Melander: From interpretation to enumeration of facts: On a change in the textual patterns of Swedish LSP texts
during the 20th century. (=FUMS Rapport nr 170.) 1993. (21 s.)

6. Björn Skolander: Facktexter under 1900-talet 5. Innehålls-
strukturella mönster. (=FUMS Rapport nr 168.) 1992. (63 s.)

5. Orla Vigsø: The analysis of political discourse. (=FUMS
Rapport nr 167.) 1992. (26 s.)

4. Kirstin M. Fredrickson: The case of Swedish court documents. (=FUMS Rapport 165.) 1992. (106 s.)

3. Harry Näslund: Identity and causality in Swedish LSP texts.
(=FUMS Rapport nr 164.) 1992. (21 s.)

2. Britt-Louise Gunnarsson: Studies in language for specific
purposes. (=FUMS Rapport nr 163.) 1992. (31 s.)

1. Britt-Louise Gunnarsson: Forskning om fackspråk. (=FUMS
Rapport nr 162.) 1992. (27 s.)