TeFa
 

TeFa behandlar ämnesområdena textlingvistik, diskursanalys, stilistik och retorik.

Särskilt förekommer här studier av språk och kommunikation med anknytning till olika fackområden och olika professionella miljöer, dvs. företag och andra organisationer, institutioner av olika slag, vetenskapsvärlden, offentliga miljöer samt massmedier.