Skriftserier

Omslag avhandling Theresia Pettersson 2017 Källa omsl.foto Stockholms stadsarkiv Foto Jarmo Sundman

Stockholm Studies in Scandinavian Philology. (Acta)

Stockholm Studies in Scandinavian Philology är en skriftserie där vi publicerar majoriteten av de doktorsavhandlingar som läggs fram i nordiska språk vid Stockholms universitet. T.o.m. 2014 var den en underserie till Acta-serien, Acta Universitatis Stockholmiensis, som bestod av en stor mängd underserier fördelade på olika ämnen. Dessa är nu fristående serier sedan Acta avvecklades 2014.

Förutom doktorsavhandlingar publicerar vi även andra texter i serien, t.ex. festskrifter och antologier. Doktorsavhandlingar kan även ges ut i andra serier.

Bokomslag Mins

Mins

Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Mins är ett allmänt och öppet forum för studier och bidrag av alla slag. Här publicerar vi artiklar om runor, barnspråk, namn, läsning, skrivutveckling, medeltida texter, talspråk osv. utan ämnesbegränsning. Vi publicerar licentiatavhandlingar och ibland kandidatuppsatser i Mins. Dåvarande Insitutionen för nordiska språks minnesskrift (2003) publicerades i Mins 55.

TeFa

TeFa

Text- och fackspråksforskning som behandlar ämnesområdena textlingvistik, diskursanalys, stilistik och retorik. Sedan 2002 publicerar vår institution inte längre TeFa.

Thomas Thomsen, Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin

Bibliotek och arkiv

Bibliotek: Thomas Thomsen
E-post: thomas.thomsen@su.se

Arkiv: Eva Engfeldt
E-post: eva.engfeldt@su.se

Cecilia Falk. Foto: Pia Nordin

Doktorandkontakt & redaktör skriftserier & avhandlingar

Professor Cecilia Falk

E-post: cecilia.falk@su.se
Rum: D 654 | Tfn: 08-16 23 92

Pia Nordin. Foto: Privat

Redigering & tryckerikontakt: skriftserier, (avhandlingar), verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

E-postpia.nordin@su.se
Rum: D 698 | Tfn: 08-16 31 42

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Biblioteket

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. Det är dock inte alla författare som har valt att deras bok ska kunna köpas.

FB Svefler

facebook