Skriftserier

Omslag avhandling Theresia Pettersson 2017 Källa omsl.foto Stockholms stadsarkiv Foto Jarmo Sundman

Stockholm Studies in Scandinavian Philology. (Acta)

Stockholm Studies in Scandinavian Philology är en skriftserie där vi publicerar majoriteten av de doktorsavhandlingar som läggs fram i nordiska språk vid Stockholms universitet. T.o.m. 2014 var den en underserie till Acta-serien, Acta Universitatis Stockholmiensis, som bestod av en stor mängd underserier fördelade på olika ämnen. Dessa är nu fristående serier sedan Acta avvecklades 2014.

Förutom doktorsavhandlingar publicerar vi även andra texter i serien, t.ex. festskrifter och antologier. Doktorsavhandlingar kan även ges ut i andra serier.

Mins 63

Mins

Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Mins är ett allmänt och öppet forum för studier och bidrag av alla slag. Här publicerar vi artiklar om runor, barnspråk, namn, läsning, skrivutveckling, medeltida texter, talspråk osv. utan ämnesbegränsning. Vi publicerar licentiatavhandlingar och ibland kandidatuppsatser i Mins. Dåvarande Insitutionen för nordiska språks minnesskrift (2003) publicerades i Mins 55.

TeFa

TeFa

Text- och fackspråksforskning som behandlar ämnesområdena textlingvistik, diskursanalys, stilistik och retorik. Sedan 2002 publicerar vår institution inte längre TeFa.

Kontakt

Referensbibliotek: Patric Klagsbrun Lebenswerd
lebenswerd@biling.su.se

Arkiv: Gunilla Westin
gunilla.westin@su.se

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
E-post: cecilia.falk@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, (avhandlingar), verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
E-post: pia.nordin@su.se

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket
Medarbetare personal

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler