Uppsatsarkiv

Om uppsatser/examensarbeten

Här hittar du övergripande information om uppsatsmallen, uppsatsförteckningar och om master-, magister- och kandidatuppsatser/språkkonsulternas examensarbeten hos Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

Listor över uppsatser/examensarbeten

Här finns pdf-listor med titlar på uppsatser/examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå, Språkkonsultprogrammets examensarbeten och Lärarutbildningens examensarbeten och självständiga arbeten.

Uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten i fulltext

Här hittar du uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler), som är registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA. Majoriteten är publicerade i fulltext och går att ladda ned (fulltext = själva uppsatsen).

Uppsatsmall

Uppsatsmall och Word-tips

Vi på Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) tillhandahåller den uppsatsmall i Word som Stockholms universitetsbibliotek har skapat, med anpassningar för vår institution. Varken vi eller biblioteket ger support för mallen men nedan har vi på Svefler samlat tips du kan ha nytta av.

Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg

Institutionen för svenska och flerspråkighet publicerar examensarbeten på kandidat, magister- och masternivå som nedladdningsbara fulltexter i DiVA. Det är du själv (student) som laddar upp din fil samt fyller i alla uppgifter i DiVA. Du måste också godkänna den elektroniska publiceringen. Därefter godkänner institutionens DiVA-administratör publiceringen, och först då blir uppsatsen synlig i DiVA.

Sök uppsatser på nätet

Här får du tips om var på nätet du hittar uppsatser, tävlingar, stipendier och lediga examensjobb.

Kontakt (Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Frågor om uppsatser och publikationsdatabasen DiVA hos Institutionen för svenska och flerspråkighet

Uppsats + Diva-webbsida

OBS 1. Följande gäller för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

OBS 2. Ingen support: Vare sig vi eller biblioteket ger support för uppsatsmallen.
Word-tips: Uppsatsmall och Word-tips (institutionen)
Mall- och uppsatstips: Skriva uppsats (univ.biblioteket)

Läsa tidigare uppsatser
Se Uppsatser/examensarbeten i fulltext.

Låna uppsats/pappersutskrift (som inte finns i DiVA)
Se Listor över uppsatser/examensarbeten och kontakta aktuell studentexpedition.

Skriva uppsats
Se Uppsatsmall (institutionen).
Se Skriva uppsats (univ.biblioteket).

Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA
Se Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg

Frågor om din egen uppsats
Kontakta din handledare eller studentexpedition.

Frågor om uppsatser i publikationsdatabasen DiVA vid vår institution (Svenska och flerspråkighet)

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler