Examensarbeten Språkkonsultprogrammet i fulltext fr.o.m. 2002

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 4. Publikationer
 5. Uppsatsarkiv
 6. Examensarbeten Språkkonsultprogrammet i fulltext fr.o.m. 2002
Examinerade språkkonsulter i svenska, kull 18, juni 2016. Foto: Pia Nordin

Examensarbeten Språkkonsultprogrammet

Här hittar du examensarbeten i fulltext från Språkkonsultprogrammet (tidigare Språkkonsultlinjen), Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Listor över samtliga examensarbeten finns i uppsatsarkivet.

 • 2010 och senare kan språkkonsulternas examensarbeten finnas registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA (studenten avgör själv om hen vill publicera i DiVA).
 • 2002–2006 finns de som pdf:er. Enstaka finns i DiVA också, men de går inte att söka fram på "språkkonsult", "språkkonsultprogrammet", "språkkonsultlinjen", utan du måste veta titel eller författare.
 • 1998–2000 finns de endast med i pdf-listor med titel.
 • 1996 och tidigare finns det inga listor.

Se nedan.

Majoriteten i DIVA är publicerade i fulltext och går att ladda ned (fulltext = själva uppsatsen).

 • Examensarbetena är sorterade i omvänd kronologisk ordning, dvs. den senast publicerade står överst.
 • Du kan själv sortera om efter alfabetisk ordning på författare m.m.
 • Länkarna nedan öppnas i nya fönster.

För samtliga godkända examensarbeten, oavsett om de finns i DIVA eller inte, se: Listor med uppsatser/examensarbeten Språkkonsultprogrammet

Kontakt (Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Frågor om uppsatser och publikationsdatabasen DiVA hos Institutionen för svenska och flerspråkighet

Uppsats + Diva-webbsida

OBS 1. Följande gäller för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

OBS 2. Ingen support: Vare sig vi eller biblioteket ger support för uppsatsmallen.
Word-tips: Uppsatsmall och Word-tips (institutionen)
Mall- och uppsatstips: Skriva uppsats (univ.biblioteket)

Läsa tidigare uppsatser
Se Uppsatser/examensarbeten i fulltext.

Låna uppsats/pappersutskrift (som inte finns i DiVA)
Se Listor över uppsatser/examensarbeten och kontakta aktuell studentexpedition.

Skriva uppsats
Se Uppsatsmall (institutionen).
Se Skriva uppsats (univ.biblioteket).

Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA
Se Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg

Frågor om din egen uppsats
Kontakta din handledare eller studentexpedition.

Frågor om uppsatser i publikationsdatabasen DiVA vid vår institution (Svenska och flerspråkighet)

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler