Institutionen för svenska och flerspråkighet

Observera att informationen på sidorna här gäller för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet). Instruktionerna nedan fungerar förstås över lag även för dig som är student vid andra institutioner, men vid uppladdningsproblem hjälper vi bara våra egna studenter. (Vi DiVA-administratörer kan endast se våra egna studenters uppsatser.) Om du har problem, kontakta den institution du skrev uppsatsen för (DiVA-administration sköts ofta av studentexpeditionen).

____________________________________

OBS! OBS! OBS!

Fulltext = själva uppsatsen (så att den går att ladda ned och läsa).

Läs mer Om uppsatser/examensarbeten.

OBS 1. Läs igenom och följ anvisningarna nedan noga.

OBS 2. Den uppsats du laddar upp, ska vara den slutreviderade versionen som är godkänd av examinatorn.

In English as pdf at bottom of page.

____________________________________

Logga in i DiVa

Du loggar in i DiVa med ditt studentkontos inloggningsuppgifter.
Registrera i DiVa (Öppnas i nytt fönster.)

Om du inte är student vid Stockholms universitet längre och inte har ett studentkonto, men skrev din uppsats hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet mejla uppgifterna 3–5 nedan och uppsatsen till någon av oss DiVa-administratörer, så fyller vi i uppgifterna och laddar upp uppsatsen åt dig.

E-post till DiVa-administratörerna vid Institutionen för svenska och flerspråkighet:

____________________________________

Gör så här: Steg för steg

Se även För studenter: Registrera i DiVA (univ.biblioteket) (464 Kb) .

Du kan välja att

 • endast registrera din uppsats. Då kan man hitta information om den i DiVA, men inte ladda ned den och läsa.
 • ladda upp som fulltext. Då kan man ladda ned uppsatsen och läsa den.
   

1. Välj "Lägg till publikation" på sidan du kommer till.

2. I rullgardinsmenyn väljer du "Studentuppsats (examensarbete)". Fortsätt.

3. Det är VIKTIGT att du fyller i det blå fältet med:

 • ditt Namn.
 • Användar-ID (jfr inloggning). Det syns inte publikt.
 • Födelseår. Det syns inte publikt. Du ska INTE fylla ditt personnummer.
 • Institution/avdelning.
  • Välj bara en institution/avdelning. Om du t.ex. går Lärarprogrammet är ISD din huvudinstitution, men om du skrev din uppsats inom Svenska som andraspråk hos oss på Svefler/Centrum för tvåspråkighetsforskning, ska du välja Centrum för tvåspråkighetsforskning (inte ISD) se nästa punkt:
  • OBS! Klicka på "Välj organisation" och sök på tvåspråk eller svenska eller tolk (välj inte Institutionen för svenska och flerspråkighet). Då får du träff på rätt avdelning under Inst. för svenska och flerspråkighet: Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svenska/Nordiska språk eller Tolk- och översättarinstitutet.
 • E-post (så att DiVA-administratören kan nå dig om något inte stämmer, samt eventuellt bekräfta till dig att uppsatsen är publicerad om du har haft en kommentar vid uppladdningen). Det syns inte publikt.

4. Fyll i:

 • Titel + språk
 • eventuell Alternativ titel + språk
 • Examen
 • Övriga uppgifter (År, Antal sidor)
 • Nationell ämneskategori (Humaniora > Språk och litteratur > Språkstudier)
 • Handledare
 • Examinator
 • Om du vill: Nyckelord, Abstract.
 • Hoppa över resten.
 • TÖI-studenter. Fyll även i Presentation (Datum, Språk) och Termin (År, Termin).

5. Fyll inte i Presentation (datum, lokal osv.). Det är bara relevant inför en presentation, och uppsatser visas i Diva först efter presentation och godkännande av uppsats.

6. När du kopierar in din ev. Abstract, var uppmärksam på att radbrytningarna inte följer ditt originaldokuments brytningar. Det blir heller inte blanksteg mellan en rads sista och nästa rads första ord, utan de sitter ihop efter inkopiering av texten. Gå igenom texten och gör blanksteg. Enklast är att sist i raden gå med tangentbordets nedåtpil, rad för rad, och blankstega.

Fyll i Handledare och Examinator (för- och efternamn). Det är bra om du fyller i Användarnamn, Titel (professor e.d.) och E-post. Gå in i Sukat via länkarna här, och klicka på aktuell person för uppgifter:

7. När du i DiVa "fortsätter" kommer du till en sida där du laddar upp själva uppsatsen som s.k. fulltext (om du vill – du kan med andra ord välja att endast registrera uppsatsen, men vitsen med DiVa är att dela med sig av sin forskning).

 • Ladda upp pdf-fil.
 • Du ska också godkänna den elektroniska publiceringen. Där kan du namnge filen (annars kallas den bara "fulltext"), t.ex. Andersson_A_masteruppsats_namnet_pa_uppsatsen_201x.
 • Om du råkar ladda upp fel version, skriva fel namn osv. – ladda upp en till och skriv en kommentar till DiVA-administratören.

8. Syns inte din uppsats? Det kan bero på flera saker:

 • Din uppsats är ännu inte betygssatt och därmed inte inrapporterad i Ladok.
 • När betyget är inrapporterat kommer institutionens DiVa-administratör att godkänna publiceringen/fulltextuppladdningen, och först då syns den offentligt i Diva. (Uppsatser som endast har registrerats, dvs. inte laddats upp i fulltext, syns direkt.) Om du har laddat upp din uppsats i fulltext och den inte syns, beror det oftast på att vi inte har hunnit kontrollera den.
 • Ibland kan vi behöva kontakta dig innan vi publicerar uppsatsen. Fyll därför i din e-postadress (se punkt 3 ovan).

9. Du hittar uppsatserna här: Uppsatser/examensarbeten i fulltext