Samtliga uppsatser i DiVA vid Svefler

Samtliga uppsatser i DiVA vid Svefler

Uppsatser i Svenska/Nordiska språk

Uppsatser i Svenska/Nordiska språk

Uppsatser i Tvåspråkighet

Centrum för tvåspråkighetsforskning
Uppsatser i Tvåspråkighet

Uppsatser i Tolkning/Översättning

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
Uppsatser i Tolkning/Översättning

 

Hittar du inte uppsatsen du söker?

Uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten finns i publikationsdatabasen DiVA (tidigast från 2010), om författaren har valt att ladda upp den där. Om du inte hittar vad du letar efter, kontakta någon av våra studentexpeditioner

Om du precis har laddat upp din uppsats i fulltext och den inte syns än, beror det på att vi inte har hunnit kontrollera den. Det kan ta någon dag upp till någon vecka eller mer, beroende på vår arbetsbelastning.

Studentexpeditioner:

 

Ladda upp i Diva

Om du har studerat vid vår institution och vill ladda upp ditt examensarbete i DiVA – se Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg.