Uppsatsarkiv

Om uppsatser/examensarbeten

Här hittar du övergripande information om uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten hos Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

Om du är student vid en annan institution vid Stockholms universitet, är det till den du ska vända dig för hjälp med mallen, DiVA eller få tag i tidigare uppsatser i ditt ämne.

Uppsatsmall

Uppsatsmall och Word-tips

När du skriver din uppsats i Word, har vi på Institutionen för svenska och flerspråkighet ett försättsblad med given layout som du som är student hos oss ska använda. Det laddas upp i Athena på aktuell kurssida.

Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg

Institutionen för svenska och flerspråkighet publicerar examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå som nedladdningsbara fulltexter i publikationsdatabasen DiVA. Det är du själv (student) som laddar upp din fil samt fyller i alla uppgifter i DiVA efter att din uppsats är godkänd i Ladok. I DiVA behöver du godkänna den elektroniska publiceringen. Därefter godkänner institutionens DiVA-administratör publiceringen, och först då blir uppsatsen synlig i DiVA.

Uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten i DiVA

Här hittar du uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler), som är registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA. Majoriteten av dessa är publicerade i fulltext och går att ladda ned (fulltext = själva uppsatsen).

Sök uppsatser på nätet

Här får du tips om var på nätet du hittar uppsatser, tävlingar, stipendier och lediga examensjobb.

Kontakt (Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Frågor om uppsatser och publikationsdatabasen DiVA hos Institutionen för svenska och flerspråkighet

Uppsats + Diva-webbsida

OBS 1. Följande gäller för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

OBS 2. Ingen support: Vare sig vi eller biblioteket ger support för uppsatsmallen.
Word-tips: Uppsatsmall och Word-tips (institutionen)
Mall- och uppsatstips: Guider och filmer (univ.biblioteket)

Läsa tidigare uppsatser
Se Uppsatser/examensarbeten i fulltext.

Låna uppsats/pappersutskrift (som inte finns i DiVA)
Se Listor över uppsatser/examensarbeten och kontakta aktuell studentexpedition.

Skriva uppsats
Se Uppsatsmall (institutionen).
Se Guider och filmer (univ.biblioteket).

Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA
Se Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg

Frågor om din egen uppsats
Kontakta din handledare eller studentexpedition.

Frågor om studentuppsatser i publikationsdatabasen DiVA vid vår institution (Svenska och flerspråkighet):

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. Det är dock inte alla författare som har valt att deras bok ska kunna köpas.

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Biblioteket

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube