Gentiana Dedaj
Gentiana Dedaj. Foto: Privat
 
 
 
 
 
 
      
 

Vad studerade du hos oss på Institutionen för nordiska språk?

– Jag studerade Svenska som främmande språk, förberedande kurs (nivå 2) på heltid vårterminen 2011. Sedan fortsatte jag terminen efter med Behörighetsgivande kurs i svenska  och nu går jag Svenska för studenter med utländsk förutbildning.

Varför valde du just denna utbildning?

– Jag är övertygad om att den bästa utbildningen i svenska språket för utlänningar är den som ges på Institutionen för nordiska språk, vid Stockholms universitet. Jag har tidigare läst olika svenskutbildningar utanför universitetet, men förbättrade mig aldrig så snabbt och effektivt som under utbildningen här på institutionen.

– Kursupplägget är väldigt genomtänkt och studenterna utvecklas oerhört fort. Kurserna jag gick var strukturerade på bästa sätt för att hjälpa studenterna att utveckla olika färdigheter samtidigt, såsom den skriftliga och den muntliga färdigheten med ett viktigt fokus på grammatiken.

– Kurserna var inte fokuserade bara på vardagsspråkets utveckling utan också på att utveckla den akademiska svenskan genom att lära sig hur man skriver olika formella texter och genom att skilja det skriftliga och det talade språket åt ordentligt. En stor del av kurserna hanterar uttal och man lär sig att tala inför publik samtidigt som man lär sig att övervinna rädslan när man ska hålla en presentation på svenska.

– Lärarna är väldigt engagerade och fokuserade samt mycket väl förberedda. De är erfarna och deras akademiska färdigheter påverkar studenternas utveckling mycket.

– Jag är väldigt nöjd med undervisningen på Institutionen för nordiska språk och jag känner mig privilegierad och lycklig att jag fick möjligheten att undervisas av erfarna lärare.

– Jag vill också nämna att det var tack vare Svenska som främmande språks (dåvarande) studievägledare, Eva Bogren, som jag fick information och råd om vilka kurser som bäst skulle passa mina behov. Hon är alltid hjälpsam och redo att vägleda de intresserade personer som vänder sig till henne på bästa sätt. Hennes råd har varit absolut värdefulla under hela min studietid vid Institutionen.

Vad är ditt främsta minne från studietiden?

– Under mina studier vid institutionen har jag lärt mig mycket och det är ofta jag tänker på olika moment från kursernas gång. Bland annat kan jag nämna hur snabbt jag förbättrade min svenska. Det var helt oväntat att jag skulle utvecklas så fort i ett så svårt språk som svenska och jag var verkligen överraskad över att jag redan efter några månader av heltidsstudier hade blivit så bra att jag kunde kommunicera utan problem i olika sammanhang.

– Detta gäller mina klasskamrater också, vilka också hävdar att deras språkförmåga har förbättrats mycket mer än de förväntade sig. Alla var absolut tillfredsställda med kursen och tacksamma över att få vara med.

Hur har utbildningen bidragit till din utveckling?

– Som sagt, min svenska har blivit mycket bättre än jag ens kunde tänka mig, på väldigt kort tid. Efter bara två terminer vid institutionen deltog jag en juridisk kurs på svenska och jag klarade den utan problem. Som alla vet, det juridiska språket är mycket komplicerat men jag hade inga problem med språket och denna utmaning jag antog visade och bekräftade än en gång hur mycket man lär sig på så kort tid.

Vad vill du göra efter studierna hos oss?

– Efter kursen som jag går nu tänker jag fortsätta att studera juridik för att komplettera min utbildning och för att sedan få svensk kandidatexamen. Denna utbildning sker på svenska men trots att jag kommer att möta svårigheter, är jag säker på att jag kommer att lyckas med det.

Vad gör du idag?

– Jag jobbar som turistguide för tillfället, förutom studierna.Vilka färdigheter har du mest nytta av i ditt arbete?

– Som turistguide har jag mest nytta av den muntliga färdigheten eftersom man mest använder det talade språket i detta jobb. Jag guidar inte på svenska men annars sker alla andra samtal angående jobbet på svenska. Jag kommunicerar på svenska med mina kollegor och andra personer som jag träffar i mitt vardagsjobb.

– I framtiden kommer jag att ha mest nytta av den skriftliga färdigheten på jobbet när jag börjar jobba som jurist.

Vilken relation har du till institutionen och Stockholms universitet idag?

– Jag fortsätter studierna i Svenska för studenter med utländsk förutbildning och jag tänker fortsätta med någon annan kurs som kan hjälpa mig mer, eftersom jag vill lära mig flera detaljer som gäller språket och vill förbättra mig ännu mer.